a

У периоду од 5. до 8. новембра 2012. године Тим Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана АП Војводине и удружења Београдски центар за људска права, обавили су и том приликом сачинили извештаје са препорукама о посети Полицијској управи Нови Сад и полицијским станицама  Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Врбас и  Жабаљ, које се налазе у оквиру ове Полицијске управе.

Извештај о посети Окружном затвору Зајечар, одговор о поступању Окружног затвора Зајечар и одговор Управе.

Министарство унутрашњих послова доставило је одговор на извештај Заштитника грађана о затеченом стању просторија за задржавање приликом посете Полицијској управи у Бору.

Министарство унутрашњих послова доставило је одговор на извештај Заштитника грађана о затеченом стању просторија за задржавање приликом посете Полицијској управи у Ужице.

b_250_0_16777215_00_images_stories_img_3686.jpgИзвештај тима Националног механизма за превенцију тортуре о посетама Полицијској управи Пријепоље и полицијским станицама у њеном саставу - Н. Варош и Прибој, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.