a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у априлу 2021. године контролну посету Окружном затвору у Крушевцу (ОЗ Крушевац), у циљу праћења поступања по препорукама које су овом заводу упућене након посете обављене 2018. године. НПМ је похвалио све мере и активности које су ОЗ Крушевац и Управа за извршење кривичних санкција предузели у циљу поступања по раније упућеним препорукама и уједно упутио три нове препоруке у циљу даљег унапређења поступања.

Поступајући по препоруци да ОЗ Крушевац предузме мере ради упошљавања и осуђених из групе В, као и притвореника, ОЗ Крушевац и Управа за извршење кривичних санкција обавестиле су НПМ да у ОЗ Крушевац не постоје материјални услови који би омогућили адекватно и безбедно радно ангажовање наведених лица, као и да ће се изградњом новог објекта ОЗ у Крушевцу предвиђеног Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција за период 2021-2027. године, такви услови обезбедити у складу са европским стандардима.

У одговору ОЗ Крушевац и Управе за извршење кривичних санкција наводи се да су предузете активности на запошљавању још једног медицинског техничара, као и то да се лекар опште праксе и даље ангажује на основу уговора о делу будући да новом систематизацијом радних места у Управи за ОЗ Крушевац није предвиђено радно место лекара. Имајући у виду наведено, НПМ ће у даљем раду и континуираним дијалозима са управом и ОЗ Крушевац даље пратити поступање по овој препоруци имајући у виду потребу и значај ангажовања лекара на неодређено време.

Такође, ОЗ Крушевац је отпочео са поступањем у складу са препоруком да се врши фотографисање и уцртавање повреда у шему тела лица лишеног слободе, као и да лекар уноси мишљење о повезаности изјаве лица са насталим повредама.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Нaционалног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 25. марта 2021. године ненајављену посету Полицијској управи Сомбор-седиште.

У извештају који је сачињен након посете, НПМ је упутио три препоруке у циљу отклањања уочених недостатака и унапређења поступања, а које се односе на обавезно уручивање примерка записника о задржавању задржаним лицима, а у случајевима да лица одбију да приме/потпишу записник, констатовање разлога које је за то дало задржано лице, уношење податка о времену када је о лишењу слободе обавештен члан породице или блиско лице, као и евидентирање присуства полицијских службеника лекарском прегледу на захтев лекара у записнику о задржавању или службеној белешци.

Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ о активностима које су предузете у циљу поступања по упућеним препорукама, односно о томе да је начелник ПУ Сомбор-седиште одржао радни састанак са полицијским службеницима Дежурне службе којима су дате инструкције за отклањање уочених недостатака и поступање у складу са препорукама НПМ-а у будућем раду.

Ради праћења поступања према мигрантима на државној граници са Републиком Бугарском, тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у фебруару ове године прихватне центре у Пироту и Дивљани, Полицијску управу у Пироту, Регионални центар граничне полиције према Бугарској и Казнено-поправни завод у Нишу. НПМ је у свом извештају о посетама констатовао да, иако већи број миграната незаконито борави у земљи, механизам принудног удаљења се примењује само према мањем броју њих, углавном према онима које је могуће вратити у земље транзита у складу са споразумима о реадмисији. С обзиром на надлежност НПМ-а да надзире поступак принудног удаљења, од МУП-а је још једном затражено да НПМ благовремено добија обавештења о свим планираним принудним удаљењима странаца, рачунајући и удаљења која регионални центри граничне полиције обављају по убрзаном поступку реадмисије.

Мали број миграната који се налази у прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. УНХЦР је редовно присутан у центрима за прихват и збрињавање миграната и обавља процену потреба сваког новопридошлог мигранта. Организације цивилног друштва такође имају активности у центрима. Након регистрације у полицијској станици, мигранти који су изразили намеру да траже азил се премештају у неки од центара за азил. Малолетницима без пратње се поставља привремени старатељ из локалног центра за социјални рад. Они неко време проводе у прихватном центру у који су се јавили, да би првом приликом били премештени у установу која је намењена за њих, где добијају и другог старатеља. НПМ је у Извештају похвалио чињеницу да се предузимају континуиране обуке полицијских службеника за поступање према рањивим категоријама лица. Прихватни центри су отвореног типа, дужина боравка миграната у центрима варира, а животни услови су углавном задовољавајући. У центрима је мирно и не долази до озбиљнијих ремећења реда. НПМ је похвалио и евидентирање ванредних догађаја у центрима и благовремено обавештавања полиције о ремећењу реда у центрима и препуштања поступања према изгредницима овлашћеним службеним лицима, што је све у складу са препорукама које је НПМ раније упућивао Комесаријату за избеглице и миграције.

НПМ је обишао и ново Прихватилиште за странце, које се ће бити стављено у функцију након што добије употребну дозволу, а очекује се и измена систематизације радних места, како би се ангажовао довољан број службеника. Смештање странаца које је потребно принудно удаљити из земље у ово Прихватилиште, уместо у Прихватилиште за странце у Падинској Скели, ће знатно растеретити систем и смањити трошкове превоза станаца на великој удаљености. Такође, НПМ је добио више навода о противправном протеривању миграната из суседних земаља, које је понекад праћено и физичким насиљем.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавио је у фебруару 2021. године посету Аеродрому Константин Велики у Нишу ради праћења поступања по препорукама које су упућене у претходном Извештају о посети, која је обављена 2019. године. У извештају који је сачињен о последњој посети, НПМ је констатовао да је по упућеним препорукама поступљено и похвалио Аеродроми Србије д.о.о. за мере и активности које су предузете ради унапређења услова у просторији за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу. Просторија за смештај станаца је опремљена додатним лежајевима, уређајем за климатизацију, инсталиран је тастер за позивање службеника, странцима који бораве у овој просторији је омогућен боравак на свежем ваздуху и уведен дневник, у који се уписују подаци релевантни за боравак странаца у просторији.

У овом Извештају су затражене додатне информације од Аеродрома и МУП-а о поступању по појединим препорукама. У одговорима органа се наводи да је у просторији истакнуто обавештење о пружаоцима правне помоћи странцима којима је одбијен улазак у земљу, као и да је у току реализација донације УНХЦР опреме за регистрацију странаца који су изразили намеру да траже азил, а која ће бити постављена у службеним просторијама Станице граничне полиције Ниш – Аеродром.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у децембру 2020. године контролну посету ПУ Ваљево ради праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT), а паралелно је обавио и посету КПЗ за малолетнике у Ваљеву, где је разговарао са притвореницима о поступању полиције према њима пре доласка у завод.

Поступајући по препорукама НПМ-а које су садржане у извештају о посети ПУ Ваљево, МУП је обавестио НПМ да Одељење криминалистичке полиције ПУ не поседује адекватну просторију у коју би складиштили привремено одузете предмете, те се ови предмети уз кривичну пријаву предају надлежном јавном тужилаштву, уз минимално задржавање у просторијама Одељења, а у оквиру Полицијске испоставе је направљен депо, где се смештају и остају на чувању привремено одузети предмети у раду ПИ. У будућем раду, писмено изјашњење лица према којем је употребљено средство принуде ће бити саставни део документације о употреби принуде. Такође, МУП обавештава да су у оквиру ОКП одређене две просторије за саслушање осумњиченог које испуњавају потребне услове и у току је поступак набавке адекватне опреме, која би испуњавала услове за аудио/видео снимања саслушања.

У одговору МУП-а се даље наводи да полицијски службеници су упознати са обавезом евидентирања тачног времена када је члан породице или друга блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, као и да ће се свим задржаним лицима и у писменом облику, на језику који разумеју, пружати информације о њиховим правима. У будућем раду, лицима задржаним у кривичном поступку ће се достављати записник о задржавању, који ће садржати све битне детаље о току задржавања, а свим задржаним лицима ће се омогућити да документацију која им је уручена држе код себе. Одсек за логистику врши припрему хране за лица задржана у просторијама у седишту ПУ, у довољном броју у односу на трајање задржавања, поштујући верска и национална убеђења задржаних лица.

У одговору органа се наводи и да су два полицијска службеника из ПУ Ваљево похађала инструктивни семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора''. Ови полицијски службеници имају обавезу да свим полицијским службеницима у статусу овлашћених службених лица реализују наведени семинар, али у ПУ Ваљево ово није реализовано због епидемијске ситуације, смањења броја радно ангажованих полицијских службеника и повећања обима посла.

С обзиром да је у Извештају једна препорука упућена и КПЗ за малолетнике у Ваљеву, завод је одговорио да је препорука НПМ-а да се у извештаје о обављеним лекарским прегледима лица лишених слободе, када је утврђено да лице има повреде, уносе детаљни и конкретни наводи о начину настанка повреда, да се повреде детаљно документују и да лекар даје своје мишљење о повезаности изнетих навода и објективног налаза , као и да ако се уоче повреде које указују на злостављање или лице лишено слободе наведе да је било злостављано о томе обавештава јавно тужилаштво - спроведена наредбом управника и да се примењује у пуном обиму.