a

На основу надзора над поступком принудног удаљења држављанина Кине, које је извршено 27. септембра 2019. године, НПМ је сачинио извештај у којем констатује да је поступак спроведен у складу са прописима и предвиђеним стандардима.

Надзор је започет у Прихватилишту за странце, где је дражаваљнин Кине био смештен, надгледано је његово смештање у службено возило, док се на путу до аеродрома, представник НПМ-а налазио у службеном возилу, иза возила којим је превезен странац.

На аеродрому је представник НПМ-а обавио разговор са странцем и испратио процедуру његовог укрцавања на авион. Држављанин Кине навео је да нема примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је и да му је омогућено да оствари контакт са супругом, као и да жели да се врати у Кину. Током разговора са њим, нису уочени било који знаци узнемирености због удаљења и/или поступања полицијских службеника према њему.

Сви полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ-ом, кроз пружање тражених информација, омогућавање присуства и надзора над поступком удаљења, као и ненадзираног разговора са странцем.

Национални механизам за превенцију тортуре у оквиру редовних, планираних активности посетио је у августу 2019. године Полицијску станицу Велика Плана, Полицијске управе Смедерево. Посета је била ненајављена, а у оквиру ње НПМ тим је обишао две просторије за задржавање, обавио разговоре са полицијским службеницима и остварио увид у поједине предмете о задржавању лица и предмете о употреби средстава принуде. Сви полицијски службеници су са НПМ-ом сарађивали у пуној мери, тако што су пружили све тражене информације, омогућили увид и фотографисање документације, као и обилазак и фотографисање просторија. На основу посета и утврђених чињеница, НПМ је контролисаном органу упутио Извештај са препорукама.

У складу са препорукама НПМ-а, у станици Велика Плана предузимају се мере на обезбеђивању чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана, као и на унапређењу смештајних капацитета просторија за задржавање. У одговору органа наведено је и да је организационим јединицама Полицијске управе Смедерево упућен допис да у сврхе препознавања и саслушања лица, отпочну са коришћењем посебне просторије за то, уколико је имају. Имајући у виду да је НПМ препоручио правилно рачунање почетка задржавања по Законику о кривичном поступку, старешинама организационих јединица ПУ Смедерево наложено је да врше контроле предмета задржаних лица у том смислу.

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана након контролне посете Полицијској управи у Јагодини, у оквиру које је обишао седиште управе у Јагодини и Полицијску станицу у Ћуприји и посете Казнено-поправном заводу Ћуприја, које су обављене у априлу 2019. године, контролисаним органима упутио је Извештај са препорукама.

Поступајући по препорукама НПМ-а, ПУ Јагодина предузела је потребне мере у циљу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана и обезбедила посебну просторију за саслушање лица, а предузете су и потребне мере за опремање те просторије техничком опремом за аудио и видео снимање. Такође, ова управа обавестила је НПМ да ће обавити сервисирање техничке опреме за аудио и видео снимање у просторији за саслушање лица у ПС Ћуприја.

Такође, на темељу изршених обилазака, које су обавили представници МУП-а, НПМ-у су достављене и информације о томе да ће просторије за задржавање у полицијским станицама Параћин, Ћуприја и Деспотовац бити реновиране у наредном периоду.

У Казнено-поправном заводу Ћуприја, лекари су отпочели поступање у складу са препорукама НПМ-а у погледу обављања лекарских прегледа, тако да ће убудуће први преглед притворених лица укључивати преглед свих телесних предела, односно преглед пацијента без одеће. Такође лекар ће, приликом првог лекарског прегледа, у здравствени картон уносити све податке до којих је дошао, фотографисаће све повреде које уочи на притвореном лицу приликом првог лекарског прегледа, а фотографије повреда ће се чувати у здравственом картону лица. КПЗ Ћуприја је такође монтирала ПВЦ застор код мокрог чвора, чиме је обезбедила приватност задржаних лица, док је у просторији намењеној за задржавање, обезбеђен довољан доток природне светлости и то на начин да није угрожена безбедност завода. У просторији која је намењена за задржавање реновиране су санитарије, а обезбеђени су чиста постељина и средства за одржавање личне хигијене задржаних лица.

 

У свом Извештају о посети Прихватилишту за странце, НПМ констатује да је почела припрема превођења разлога за смештај у Прихватилиште на више језика, који ће странцима бити уручивани или са решењем о смештају или приликом смештаја. Правила кућног реда већ су преведена на више језика и уручују се лицима приликом смештаја у Прихватилиште, а усвојена је и препорука НПМ-а да породице са децом, уколико се догоди да се породица нађе у том простору, будући да такав случај није забележен годинама уназад, убудуће не буду раздвајане. Извештај наводи и да је једно од два крила, намењених смештају странаца у Прихватилишту, реновирано и да се користи, док су радови на другом крилу у току.

Истовремено, НПМ у свом извештају истиче да и даље постоје недостаци у погледу здравствене заштите и да на њих указује већ дуже време, а уочени су и проблеми у вези са приступом адвокатима. У вези са ангажовањем преводилаца, надлежни органи најављују да ће средства за ту намену тражити у 2020. години.

**********
У својим одговорима на Извештај НПМ-a о надзору над принудним удаљењем држављанина Кине и упућеним препорукама, а међу којима се најважнија тицала обезбеђивања преводилаца, МУП је одговорио изјашњењем да тренутно нема уједначену праксу, већ да се проблем решава од ситуације до ситуације, те да су за 2020. годину управо за ту намену тражили потребна средства.

Поступајући по препоруци НПМ-а да се у КПЗ-у Ниш обезбеди 24 часовно присуство медицинског особља, Управа за извршење кривичних санкција обавестила је НПМ да је од Комисије Владе РС затражила сагласност за додатним ангажовањем медицинског особља. Такође, у току је израда зимске униформе за припаднике Службе за обезбеђење.

У циљу унапређења постојећих материјалних услова за лица лишена слободе, Завод је наставио са заменом преосталих старих душека новим, а до краја године окречиће се и све просторији у којима бораве лица лишена слободе. У циљу омогућавања оријентације о времену у просторијама у којима бораве, Завод је обезбедио сатове за притворске и просторије за задржавање лица по Законику о кривичном поступку. Што се тиче препоруке која се односи на обезбеђивање 4 квадратна метра животног простора лицима лишеним слободе, Завод је у изјашњењу навео да тренутно није у могућности да поступи по препоруци, обзиром да број лица на смештају превазилази смештајне капацитете Завода, али и да архитектонске структуре појединих објеката не пружа могућност за преправком просторија.

Заштитник грађана у мандату НПМ је 8. маја 2019. године обавио четврту по реду посету КПЗ-у Ниш у циљу праћења поступања по раније упућеним препорукама. Након посете сачињен је Извештај са новим препорукама за унапређење поступања према лицима лишеним слободе.