a

У Србији тортура не постоји каb_250_0_16777215_00_images_stories_medjunarodni_dan_tortura.jpgо системска, организована, подстицана појава, али постоје поједини случајеви злостављања који постају толерисани од стране државних органа, рекао је данас заменик заштитника грађана Милош Јанковић у Медија центру на конференцији поводом Међународног дана УН подршке жртвама тортуре. Он је рекао да питање борбе против тортуре није питање испуњавања међународних обавеза Србије, већ питање достојанства свих нас.

Током спровођења пројекта "Од кршења до стварања закона" у коме су осуђеници први пут били питани за мишљење о томе како да се унапреди њихов положај, више од 1.000 осуђеника се изјаснило да је унапређење здравствене заштите у затворима апсолутни приоритет.

Руководилац националног механизма за превенцију тортуре Јелена Унијат каже да лекари у затворима немају довољно слободе, јер нису део министарства здравља већ министарства правде.

"Заштитник грађана дао је препоруку да се здравствена служба у затворима измести из министарства правде у министарство здравља", рекла је Унијат.

Она је навела да у затворским јединицама не постоји довољно лекара и медицинских сестара, да се не бележе и описују повреде које су настале под мером принуде.

Председник Одбора за људска права из Лесковца Добросав Нешић је рекао да лекари у затворима постоје само на папиру и да помоћ затвореници од њих немају и као пример навео побуну у затвору у Нишу 2006. године.

"Европски суд за људска права је донео пресуду да Србија није процесуирала могућу тортуру над 37 осуђеника за време побуне и за овај пропуст мораће да плати 135.000 евра", рекао је Нешић.

Представници три невладине организације Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права и ApsArt Центар израдили су предлог новог правилника и упутства којим се може значајно унапредити рад здравствени служби у затворима.

Поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, Заштитник грађана констатује да у Србији не постоји тортура као системски организована и подстицана појава, али указује да постоје појединачни случајеви злостављања који остају толерисани од стране надлежних органа.

Република Србија мора доследније да истрајава у борби против некажњивости за тортуру. Потребно је установити праксу да се пријављени случајеви тортуре одмах и до краја истраже, да се утврди индивидуална кривична, али и објективна одговорност, као и да се предузму све расположиве мере у циљу спречавања настанка било ког облика злостављања.

Заштитник грађана остварује своју законом прописану надлежност, нарочито обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, путем сталних посета свим местима у којима се налазе лица лишена слободе, као што су полицијске станице, притворске јединице, затвори, психијатријске болнице, установе социјалне заштите, прихватилишта за странце, центри за азил и слично. Посећеним установама и надлежним министарствима је упућено неколико стотина препорука за отклањање уочених недостатака у раду. Од надлежних органа се очекује да благовремено отклоне незаконитости и неправилности на које им је указано.

Превенција тортуре и бескомпромисни обрачун са појавом суровог, нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања није само питање испуњења међународних обавеза Републике Србије, односно њеног међународног кредибилитета, већ је императив за очување достојанства свих грађана и основа демократичности наше државе.

Аутор: Милош Јанковић

Досадашње реформе правосуђа нису довеле до ефикаснијег рада судова у такозваним притворским предметима. Осим тога, утисак је да се мере притвора често олако изричу, да су непримерено дугог трајања, као и да судови ретко одређују мере попут јемства, које представљају ефикасне алтернативе притвору. Околности које прате извршење мере притвора, повреде претпоставке невиности притвореника, као и услови извршења те мере, у великом броју случајева представљају својеврсну казну пре осуде.

Смештајни и други животни услови притвореника у појединим притворским јединицама и даље нису у складу са важећим стандардима. Капацитети су већином пренасељени, тако да се појединим притвореницима не омогућује простор у спаваоници од најмање осам кубних метара и четири квадратна метра. Није потпуно елиминисана ни појава да поједини притвореници спавају на душецима на поду или троспратним креветима, што обесмишљава идеју о засебном лежају. Поједине просторије притворских јединица су у изузетно лошем стању, руиниране, прљаве и непроветрене. Нарочито је тежак положај непушача који су смештени у истој просторији са пушачима. У појединим просторијама је недовољан и доток природне светлости, а вештачко осветљење је незадовољавајуће, у мери која не омогућује читање без штете по вид.

b_250_0_16777215_00_images_stories_img_8859_640x480.jpg

Заштитник грађана у сарадњи са Покрајинским Омбудсманом АП Војводине 18. марта 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине органиозовао је коперативни дијалог са Министарством унутрашњих послова. Дијалог je организован са МУП-ом и полицијским управама Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица, Суботица, Сомбор и Зрењанин, које су посећене у претходном периоду у сарадњи са представницима Покрајинског Омбудсмана и Београдског центра за људска права. Сврха дијалога била је разматрање могућности имплементације препорука из извештаја НПМ-а о посетама овим полицијским управама, као и указивање на стандарде који се примењују у заштити права доведених и задржаних лица.

Већина азиланата у Србији су мигранти који не желе азил, већ су у транзиту ка некој земљи ЕУ. Такође, Србија ће учинити све да се проблем азиланата реши, али за то је потребна међународна сарадња, речено је данас на конференцију за медије под називом „Изазови Републике Србије у области азила и миграција: приоритети на унутрашњем и међународном плану“, коју је организовао Заштитник грађана у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и канцеларијом Високог Комесара за избеглице Уједињених нација у Београду.