a

b_250_0_16777215_00_images_stories_dscn5658_640x480.jpgДанас је у просторијама Заштитника грађана одржан састанак са представницима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Украјине, који су у студијској посети Републици Србији, од 22. до 24. децембра 2014. године. Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић представио је институцију Заштитника грађана, као и рад НПМ Србије. Током посете представници НПМ Србије и НПМ Украјине обавиће неколико заједничких посета институцијама у којима се налазе лица лишена слободе (затвор, полицијска станица, психијатријска болница и установа социјалне заштите). Том приликом НПМ Украјине ће се информисати о начину рада ових институција, а такође ће имати прилику и да се на, практичан начин, упозна са методологијом обављања посета НПМ Републике Србије.

Заштитник грађана, у остваривању мандата Националног механизма за превенцију тортуре, а уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и УНХЦР, 27. новембра 2014. године, у Палати Србија организовао је Први Југоисточно - европски форум механизама предвиђених Опционим протоколом уз Конвенцију УН против тортуре (The First South-East European OPCAT Forum), а 28. новембра Конференцију под називом „Превенција тортуре и других облика мучења и борба против некажњивости“.

Заштитник грађана изражава задовољство што је Народна скупштина препознала значај Националног превентивног механизма (НПМ) и важност спречавања било ког облика тортуре, суровог или нечовечног кажњавања. Нарочито поздравља спремност највећег броја посланика Народне скупштине да током расправе о Годишњем извештају НПМ-а за 2013. годину отворено и одговорно говоре о неопходности искорењивања тортуре.

На овај начин Народна скупштина је дала допринос поштовању људских права. Залагање за права свих оних којима је слобода ограничена и упорно изграђивање механизама заштите и контролних механизама приближава Србију кругу развијених демократских земаља у којима људска и грађанска права имају приоритет.

b_250_0_16777215_00_images_stories_dscn5137_640x480.jpgУ Новом Пазару, 15. октобра 2014. године, одржан је дијалог Националног механизма за превенцију тортуре са представницима Министарства унутрашњих послова, Управе граничне полиције у седишту министарства, Полицијске управе Нови Пазар, Полицијске управе Пријепоље, и Регионалног центра граничне полиције према Црној Гори. Скуп је отворио заменик Заштитника грађана, Милош Јанковић, а током дијалога разматране су могућности за потпуну имплементацију препорука из извештаја о посетама НПМ које су у претходном периоду обављене у ПУ Нови Пазар, ПУ Пријепоље и РЦГП према Црној Гори. Основне теме скупа биле су: остваривање права лица лишених слободе од стране полиције, поступање према лицима лишеним слободе, право на здравствену заштиту задржаног лица, материјални услови полицијског задржавања, као и поступање полиције према ирегуларним мигрантима и тражиоцима азила.

У складу са одредбама члана 22. Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, надлежне власти државе чланице дужне су да размотре препоруке НПМ и ступе у дијалог са њим у вези с могућим мерама имплементације.

 

b_250_0_16777215_00_images_stories_img_2405.jpgДанас је у просторијама Заштитника грађана одржан састанак са представницима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Републике Грузије, који су у студијској посети Републици Србији, од 11. до 15. августа 2014. године.