a

Заштитник грађана упућује позив удружењима, чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

Рок за подношење пријава по јавном позиву је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Заштитника грађана, односно од 04. јуна 2020. године. Формулар пријаве саставни је део Јавног позива, који се налази у прилогу информације.

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић и чланови НПМ тима састали су се са представницима Управе граничне полиције у циљу прибављања информација о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре које су у вези са боравком странаца у Прихватилишту за странце у Падинској Скели и принудним удаљењима. НПМ је указао на недостатке које је уочио током посете Прихватилишту за странце, који се између осталог односе на приступ правној помоћи, адекватној здравственој заштити и ангажовању преводилаца. На састанку је било речи и о изградњи новог објекта Прихватилишта за странце, као и нових прихватилишта у Димитровграду и Пландишту. Такође, разговарано је и о принудним удаљењима странаца и недостацима које је НПМ у досадашњем надзору уочио.

У оквиру сталне, континуиране сарадње Националног механизма за превенцију тортуре и Комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић и чланови НПМ тима састали су се председником Комисије МУП-а Миливојем Недимовићем и његовим сарадницима.

На састанку је било речи о активностима које су реализоване од почетка године и нарочито о онима које су спроведене током ванредног стања. Председник Комисије навео је да је Министарство унутрашњих послова свим полицијским управама доставило принципе ЦПТ-ја о третману лица лишених слободе за време трајања епидемије коронавируса и истакао да је то учињено одмах пошто је министарство добило такав захтев НПМ-а.

Разматрано је и спровођење препорука Европског комитета за спречавање мучења упућеним након ранијих посета Републици Србији, посебно имајући у виду да је овај Комитет најавио посету Републици Србији ове године. С тим у вези, представницима министарства указано је на сегменте рада у којима је потребно уложити додатни напор ради унапређења положаја доведених и задржаних лица, као и поступања полицијских службеника при примени других полицијских овлашћења, а то се пре свега односи на: даље реновирање просторија за задржавање, обезбеђивање посебних просторија за саслушање и њихово опремање опремом за аудио и/или видео снимање, просторија за чување одузетих предмета који су у вези са делом, одржавање обука за криминалистичке инспекторе о техникама саслушања приликом испитивања осумњичених, обезбеђивање приватности лица приликом обављања лекарских прегледа пре и током задржавања.

Одржавање заједничких састанака у циљу размене информација и резултата рада биће настављено и у наредном периоду, а све у циљу превенције тортуре и унапређења стања у овој области.

Заменици заштитника грађана Слободан Томић, Наташа Тањевић и Јелена Стојановић и генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић учествовали су данас на видео конференцији, којој је присуствовало више од 20 представника Омбудсмана држава чланица Европске уније и држава чланица које су у поступку прикључења Европској унији.

b_250_0_16777215_00_images_20201205videokonf1.jpgОсновна тема конференције, коју је организовала омбудсманка Европске уније Емили О’Рајли, односила се на ефекте здравствене кризе изазване коронавирусом у области људских и мањинских права, посебно у остваривању и поштовању права рањивих група (старије популације, миграната, лица лишених слободе), али и последица по здравствени и социјални систем и даљи демократски и економски развој држава.

Од проглашења ванредног стања у Србији (15. марта 2020. године) Заштитник грађана је са посебном пажњом пратио поштовање и заштиту људских права у Србији, изјавила је заменица заштитника грађана Наташа Тањевић. Институција је била доступна грађанима седам дана у недељи, путем великог броја новоотворених телефонских линија, слањем притужби електронском поштом, али и изласком на терен. У заштити људских права посебна пажња била је посвећена рањивим групама, заштити права детета, жена, националних мањина, особама са инвалидитетом, мигрантима и лицима лишених слободе.

Тањевић је рекла да су у овом периоду представници НПМ-а наставили са посетама установама за извршење кривичних санкција, како би проверили на који начин се спроводе мере у борби против ширења коронавируса и како се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе. Такође, посећено је неколико прихватних центара за мигранте и тражиоце азила, како би се пратило поступање према њима. НПМ је отворио посебну телефонску линију која је била доступна свих 7 дана у недељи у периоду од 8 - 22 часа и реаговао на сваку притужбу. Исход ових активности су препоруке које су упућене органима за отклањање уочених недостатака у раду.

b_250_0_16777215_00_images_20201205videokonf2.pngЗаштитник грађана је упутио мишљење Министарству правде у вези са остваривањем права на правично суђење и позвао га да предузме све мере из своје надлежности како би се омогућио приступ алтернативним средствима и начинима комуникације (Скајп) између окривљеног и браниоца у посебној просторији, без присуства трећих лица, уз вршење надзора само гледањем а не и слушањем, без ограничења трајања комуникације на 30 минута, у циљу стварања неопходних услова за обављање поверљивог разговора и припремања одбране окривљеног.

Поред бројних активности у овом, Заштитник грађана ће наставити и у наредном периоду да ради на заштити и унапређењу људских права и слобода, закључила је Тањевић.

Емили О’Рајли похвалила је активности Заштитника грађана које су предузете у погледу посета прихватним центрима за мигранте и праћењу поступања ове институције према њима.

У циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе током ванредног стања, Заштитник грађана је увео посебну телефонску линију Националног механизма за превенцију тортуре, број 066 800 70 13, који је доступан од 8 до 22 часа, свих седам дана у недељи.

Заштитник грађана ће у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре и током трајања ванредног стања наставити са посетама установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и деловати превентивно у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било код другог облика злостављања. Забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања је апсолутна и заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.