a

b_250_0_16777215_00_images_natasa_edukatori.jpgЗаменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадницима разговарала је јуче, на Светски дан детета, са малолетним мигрантима без пратње, који су уз подршку НВО Центра за кризну политику, Данског савета за избеглице и Центра за истраживање и развој друштва ИДЕАС оснажени да делују као вршњачки едукатори у својој заједници. Због поштовања епидемиолошких мера, институцију Заштитника грађана посетила су 3 вршњачка едукатора, док су се остали укључили у разговор онлајн, из домова у којима се налазе (Дом за незбринуту децу Ј. Ј. Змај и Завод за васпитање деце и омладине Водоводска). Малолетни мигранти без пратње се у нашој земљи налазе у различитом статусу, некима од њих је одобрено уточиште у Републици Србији, други су у поступку, а поједини тек намеравају да поднесу захтев за азил.

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић је представила рад институције Заштитника грађана, значај, надлежности и њену организацију. Посебно је објаснила начин на који се мигранти, посебно малолетни мигранти без пратње, могу обратити за помоћ институцији Заштитника грађана у заштити њихових права.

Са друге стране, било је задовољство чути да се млади гости, вршњачки едукатори, веома добро служе српским језиком, да похађају школу и да су запослени.

Наведени састанак са представницима Заштитника грађана један је у низу радионица који се од 2019. године спроводе у оквиру едукације за вршњачке едукаторе.

 

У сарадњи са канцеларијом Заштитника грађана, Савет Европе је 13. и 14. октобра у Београду организовао дводневну обуку за представнике удружења који сарађују са Заштитником грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ).

Циљ обуке је било упознавање представника удружења са стандардима Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања и методологијом рада НПМ приликом посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Обуке су водили експерти Савета Европе др Ивана Крстић и Џорџ Тугуши, уз присуство и подршку заменице заштитника грађана др Наташе Тањевић и запослених у Одељењу Националног механизма за превенцију тортуре. На обуци су учествовали представници удружења А11 – Иницијатива за економска и социјална права, Комитета правника за људска права - YUCOM, Одбора за људска права Ваљево, Виктимолошког друштва Србије, Хелсиншког одбора за људска права у Србији и Центра за иницијативу младих, као и представници Покрајинског заштитника грађана- Омбудсмана.

Обука је организована у оквиру програма Савета Европе „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европe „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску II. Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре је један од директних учесника на програму.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавио је јуче надзор над поступком принудног удаљења држављанина Ирака. Он је из Прихватилишта за странце транспортован до Граничног прелаза Градина и потом, на основу Споразума о реадмисији, предат бугарским властима.

Заштитнику грађана у обављању послова НПМ-а било је омогућено да испрати комплетан поступак удаљења држављанина Ирака Поступање полицијских службеника био је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Представник Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 30. јула 2020. године надзор над поступком принудног удаљења страног држављанина са територије Републике Србије. Држављанин Републике Хрватске је из Прихватилишта за странце спроведен до граничног прелаза Батровци и предат хрватским властима. Током ненадзираног разговора који је са лицем обављен у Прихватилишту за странце, држављанин Хрватске није имао примедбе на рад полицијских службеника Републике Србије.

Поступак надзора остварен је уз пуну сарадњу службеника Прихватилишта за странце.

Заштитник грађана, симболично, на дан рођења бившег председника Јужноафричке Републике Нелсона Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава као Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе, представља извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у 2019. години.

У извештају су представљени налази и опште и појединачне препоруке за унапређивање стања у овој области и истакнуте активности које је неопходно предузети у правцу ефикасније борбе против тортуре и унапређења заштите људског достојанства.

НПМ је у 2019. години обавио 77 посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Посећене су бројне полицијске управе и полицијске станице у њиховом саставу, Прихватилиште за странце, притворске јединице, затвори, психијатријске клинике и одељења у општим болницама, установе социјалне заштите домског типа, центри за азил, као и прихватни центри за мигранте. Такође, НПМ је током 2019. године започео са надзором над принудним удаљењем странаца и посетама војним објектима у којима се налазе просторије за извршење дисциплинских санкција које се састоје у забрани удаљења из посебних просторија у војном објекту.

Утврђено је да је у извештајном периоду у Републици Србији настављено са предузимањем активности на унапређењу заштите права лица лишених слободе и превенције тортуре и других облика злостављања, али да и даље постоје недостаци у организацији и поступању према лицима лишеним слободе, попут неадекватних смештајних услова, непостојања или неспровођења процедура, недостатка одговарајућег психо-социјалног третмана, неадекватне здравствене заштите и кадровских недостатака, који могу, нарочито у свом континуитету, попримити карактер нечовечног или понижавајућег поступања. С тим у вези, на основу утврђених неправилности у раду надлежним органима упућено је 198 препорука.

Имајући у виду да право на физички интегритет и људско достојанство спадају у основна људска права и да се забрана мучења у општем међународном праву третира као императивна норма која је обавезујућа за све државе, Република Србија је у обавези да спроводи активности и мере усмерене на обезбеђење пуног поштовања забране злостављања и унапређења стања у овој области. Овим извештајем настојали смо да томе допринесемо.