a

Представници Националног механизма за превенцију тортуре учествовали су на Округлом столу ''Подршка примена алтернативних санкција у Србији'', који је у Медија центру у Београду организовала Мрежа Одбора за људска права у Србији. На Округлом столу су представљени резултати истраживања о примени алтернативних санкција у Србији, које је Мрежа спровела током 2018. године. Подаци и закључци до којих је Мрежа дошла објављени су у истоименој публикацији, заједно са препорукама аутора за унапређење примене и даљи развој алтернативних санкција.

PC Obrenovac 0858 2Oдлуком Генералне скупштине Уједињених нација 18. децембар се од 2000. године обележава као Међународни дан миграната, као последица великог и растућег броја миграната у свету.

У Србији тренутно борави око 4.500 миграната и тражиоца азила, од којих је већина смештена у званичним смештајним капацитетима, али и даље има оних, углавном самаца, који својевољно и бораве ван прихватних центара и центара за азил.

У циљу праћења положаја миграната и тражиоца азила који се налазе на територији Републике Србије од почетка године НПМ је обавио 22 посете прихватним центрима за мигранте, центрима за азил и граничним прелазима и том приликом упутио је 25 препорука за побољшање поступања надлежних органа. Препоруке су се углавном односе на успостављање и вођење посебних евиденција о ванредним догађајима, евиденцију поделе неопходних ствари лицима (средстава за одржавање хигијене, гардеробе, обуће и других) на начин да се из ње може утврдити врста и количина додељених ствари, као и препоруке ради побољшања исхране миграната и тражиоца азила.

Поводом обележавања Међународног дана миграната Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је посетио Прихватни центар у Обреновцу.

Иако у установама затвореног типа у Србији, системска тортура према особама лишеним слободе не постоји, поједини поступци службених лица садрже елементе понижавајућег поступања и кажњавања, упозорава заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре.

Представници NPM Obs. - Ник Хардвик (Nick Harwick), бивши шеф Пробационе службе Велике Британије и Петур Хоксон (Petur Hauksson) психијатар, који је био и други потпредседник Европског комитета за спречавање мучења (CPT) пратили су рад српског НПМ од 18. до 22. јуна 2018. год. Том приликом НПМ је обавио посете Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“, Казнено-поправном заводу Београд - Падинска Скела, као и Полицијској станици Земун.

Удружење Посматрачи (Observers) националних механизама за превенцију тортуре (NPM Obs.) основано је 2016. године у Греноблу са сврхом јачања заштите лица лишених слободе од мучења у земљама у којима су успостављени НПМ. Циљ NPM Obs. је да врше процене капацитета НПМ да ефикасно испуне своје дужности. Чланови NPM Obs. су особе са дугогодишњим искуством у раду у различитим националним и међународним организацијама, које се баве заштитом од мучења.

20180426SporazumNPMЗаштитник грађана закључио је данас споразуме о сарадњи са четири удружења за заштиту и унапређење људских права и слобода у обављању послова НПМ, која су изабрана поступком избора по Јавном позиву Заштитника грађана од 30. марта ове године.

Заштитник грађана закључио је појединачне споразуме са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи – ИАН. Ова удружења ће учествовати у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и у обављању осталих послова НПМ.