a

Иако у установама затвореног типа у Србији, системска тортура према особама лишеним слободе не постоји, поједини поступци службених лица садрже елементе понижавајућег поступања и кажњавања, упозорава заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре.

Представници NPM Obs. - Ник Хардвик (Nick Harwick), бивши шеф Пробационе службе Велике Британије и Петур Хоксон (Petur Hauksson) психијатар, који је био и други потпредседник Европског комитета за спречавање мучења (CPT) пратили су рад српског НПМ од 18. до 22. јуна 2018. год. Том приликом НПМ је обавио посете Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“, Казнено-поправном заводу Београд - Падинска Скела, као и Полицијској станици Земун.

Удружење Посматрачи (Observers) националних механизама за превенцију тортуре (NPM Obs.) основано је 2016. године у Греноблу са сврхом јачања заштите лица лишених слободе од мучења у земљама у којима су успостављени НПМ. Циљ NPM Obs. је да врше процене капацитета НПМ да ефикасно испуне своје дужности. Чланови NPM Obs. су особе са дугогодишњим искуством у раду у различитим националним и међународним организацијама, које се баве заштитом од мучења.

20180426SporazumNPMЗаштитник грађана закључио је данас споразуме о сарадњи са четири удружења за заштиту и унапређење људских права и слобода у обављању послова НПМ, која су изабрана поступком избора по Јавном позиву Заштитника грађана од 30. марта ове године.

Заштитник грађана закључио је појединачне споразуме са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи – ИАН. Ова удружења ће учествовати у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и у обављању осталих послова НПМ.

Заштитник грађана је донео Одлуку о избору удружења за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у којој се наводи да ће на пословима НПМ сарађивати са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи И.А.Н.

Поступак избора удружења спроведен је по Јавном позиву који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 25 од 30. марта 2018. године.

Attachments:
Download this file (Odluka JP.pdf)Одлука

obuka slika

Представници Секретаријата Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) похађали су тренинг „Мониторинг принудног враћања“, који је одржан у Београду за службенике институција омбудсмана/нпм из региона.

Током тренинга службеницима НПМ је представљена ФРОНТЕКС процедура враћања и улога монитора у њој. Упознали су се са пословима монитора у свим фазама враћања и начином састављања извештаја, као и обавезама службеника који су у пратњи повратника. Истовремено, имали су прилику да са колегама и колегиницама размене искуства у раду у овој области.

Новим Законом о странцима, који ће почети да се примењује у другој половини ове године, одређено је да Заштитник грађана у складу са надлежностима из Закона о Заштитнику грађана и Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.