a

У циљу ургентног збрињавања свих миграната након увођења ванредног стања, Комесаријат за избеглице и миграције је подигао капацитете за смештај у чврстим објектима, тиме што је пренаменио заједничке просторије у спаваонице и поставио шаторе. По укидању ванредног стања, број миграната у центрима је знатно смањен, па се предузимају мере да сви мигранти спавају у чврстим објектима, као и да се постојећи капацитети очисте, дезинфикују и поправе. Крајем фебруара предузете су мере ради спречавања уласка вируса и ширења заразе међу мигрантима. У свим центрима за прихват и збрињавање миграната биће постављене информације о могућности подношења притужбе Заштитнику грађана. Након посете Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и упућених препорука, поправљени су и пуштени у употребу сви тушеви и славине у Прихватном центру Адашевци, стоји између осталог у одговору Комесаријата Заштитнику грађана.

Комесаријат има нулту толеранцију према било ком виду злоупотребе положаја запослених, који су прошли одговарајуће курсеве и обуке, укључујући и оне које се односе на рад са рањивим групама. У случају кршења реда, запослени у центрима ће као и до сада, наставити да обавештавају полицију, односно, неће предузимати мере према мигрантима – изгредницима.

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је јуна 2019. године ненајављену посету Полицијској управи Пожаревац и Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу - Забелa. Тим НПМ се, поред представника Заштитника грађана, састојао и од представника Комитета правника за људска права и експерта - лекара специјалисте судске медицине. Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица су у потпуности сарађивала са тимом НПМ.

Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да су сагледане потребе за посебним просторијама за саслушање лица на нивоу свих полицијских управа и у погледу ПУ Пожаревац исказана је потреба за формирањем осам нових просторија уколико за то буду издвојена новчана средства у буџету за 2020. годину. Такође, НПМ је обавештен и о томе да је семинар „PEACE модел за обављање службеног разговора“, планиран за март 2020. године за полицијске службенике ПУ Пожаревац одложен због актуелне пандемије и да ће се исти реализовати чим се за то стекну здравствени услови. Поступајући по препоруци НПМ-а, начелник ПУ Пожаревац издао је наређење полицијским службеницима у Дежурној служби и Одељењу криминалистичке полиције да у решењима о задржавању по ЗКП, као почетак задржавања рачунају и уносе моменат хапшења или одазивања на позив када су се стекли услови за задржавање у кривичном поступку.

КПЗ Пожаревац-Забела, поступајући по препорукама, је предузела активности са циљем да се у спаваоницама које се користе као просторије за задржавање инсталира видео надзор, сваком задржаном лицу ће се обезбеђивати хигијенски пакет током трајања задржавања, а притвореним лицима ће се омогућавати боравак на свежем ваздуху у трајању од најмање 2 сата. Такође, НПМ је обавештен да ће се све уочене повреде на лицу лишеном слободе, убудуће, фотографисати и евидентирати у посебном обрасцу са мапом тела, да ће се повреде прецизније описивати и да ће на основу тога лекар сачињавати мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда.

Током децембра 2019. године, Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је два појединачна извештаја, а потом и збирни извештај са препорукама о надзору над принудним удаљењима странаца и доставио их Министарству унутрашњих послова (МУП).

У одговору органа стоји да ће МУП у сарадњи са Међународном организацијом за миграције (ИОМ) разлоге за смештај и поуку о правном леку убудуће преводити на више језика и уручивати странцима током смештаја. Како је у акту наведено, ова лица ће бити благовремено обавештена да им предстоји принудно удаљење и биће им омогућено да о томе обавесте трећу особу. Такође у Прихватилишту ће бити обезбеђени мобилни телефони за свакодневно коришћење.

МУП је успоставио сарадњу са Адвокатском комором Србије ради обезбеђивања правне помоћи странцима у поступку удаљења у коме се налазе, а у сарадњи са УНХЦР-ом организоваће и спровешће обуке за полицијске службенике у вези са забраном принудног удаљења у земље где странцима прети опасност од прогона или тортуре.

Извештаји о посетама заводима за извршење кривичних санкција:

КПЗ Ниш

КПЗ Сремска Митровица 

ОЗ Крагујевац

КПЗ Сомбор

ОЗ Зрењанин

КПЗ у Београду - Падинској Скели

ОЗ Ужице

ОЗ Нови Сад 2018 - праћење поступања по препорукама 

КПЗ у Шапцу 2018

ОЗ Крушевац 2018

КПЗ Ћуприја

КПЗ Сремска Митровица 2017

ОЗ Нови Пазар

ОЗ Врање

ОЗ Врање - притвор

ОЗ Смедерево

КПЗ Београд - Падинска Скела - положај трансродних особа

КПЗ Београд - Падинска Скела - праћење поступања по препорукама

ОЗ Суботица

ОЗ Београд - притворска јединица

ОЗ Београд - децембар 2015. године

ОЗ Београд - 2017. година

ОЗ Нови Сад

ОЗ Нови Сад - праћење поступања по препорукама (2015. г.)

ОЗ Нови Сад - посета 2017. г.

OЗ Лесковац

ОЗ Лесковац - праћење поступања по препорукама

ОЗ Чачак

OЗ Панчево

OЗ Панчево - Одсек Вршац

ОЗ Панчево - праћење поступања по препорукама

ОЗ Неготин

ОЗ Краљево

ОЗ Краљево - праћење поступања по препорукама (2015. г.)

ОЗ Крагујевац

ОЗ Зајечар

КПЗ Ваљево

КПЗ Ваљево - праћење поступања по препорукама (2015. г.)

ВПД Крушевац

ВПД Крушевац - унапређење материјалних услова

КПЗ Шабац

КПЗ за жене

КПЗ Сремска Митровица - праћење поступања по препорукама (2013. г.)

КПЗ Сремска Митровица

КПЗ Ниш - ноћна посета

КПЗ Ниш - посета обављена 2016. године

КПЗ Ниш - посета обављена 2017. године

КПЗ Пожаревац - праћење поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења

Специјална затворска болница - праћење поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења

Извештаји у области азила / избеглица / миграција:

Праћење поступање према мигрантима (посете у 2019. години): 

Прихватилиште за странце Падинска скела, Надзор над принудним удаљењем држављана Кине

Праћење поступања према мигрантима (посете у 2018. години):

Станица граничне полиције на Аеродрому Никола ТеслаПЦ Обреновац, ЦА Боговађа, ПЦ Адашевци, ПЦ Босилеград, ПЦ Бујановац, ПЦ Дивљана, ПЦ Пирот, ПЦ Прешево, ПЦ Принциповац, ПЦ Врање, ЦА Бања Ковиљача, ЦА Сјеница, ЦА Тутин, ПЦ Суботица, ПЦ Сомбор, ПЦ Кикинда, ПЦ Пирот, РЦГП Бугарска, ПЦ Димитровград

Праћење поступања према мигрантима (посете у 2017. години):

Прихватни центар у Обреновцу, ПЦ Шид - праћење поступања по препорукама, ПЦ Шид - ad hoc посета, ЦА Бања Ковиљача, Прихватни центар Пирот, Прихватни центар Димитровград, ПЦ Босилеград, РЦГП Бугарска, ПЦ Дивљана, ПЦ Кикинда, ЦА Крњача, ПЦ Обреновац - 2. посета, Прихватилиште за странцеАеродром ''Никола Тесла'', Завод за васпитање деце и омладине Ниш, ПЦ Бујановац - август, ПЦ Бујановац - октобар, ПЦ Сомбор, ПЦ Врање, ПЦ Суботица, ПЦ Кикинда - 2. посета, ЦА Крњача праћење поступања

Праћење поступања према избеглицама (посете спроведене током 2016. г.):

ЦА Сјеница, ЦА Тутин, Станица граничне полиције на Аеродрому - праћење поступања по препорукама, Станица граничне полиције на Аеродрому и просторија у транзитној зониПУ Пирот и РЦГП према Бугарској, Неформална места окупљања миграната, ЦА Боговађа, Прихватни центар Суботица, гранични прелази и Дом ''Колевка'' , Прихватилиште за странце - 2016. година, Прихватилиште за странце - 2. посетаРЦГП према Мађарској, Завод за малолетнике Ниш, Завод за малолетнике Васа Стајић, Прихватни центри - Адашевци и Шид, Прихватни центар у Суботици, ЦА Крњача - посета 2016. године, ОЗ Суботица - азил, ОЗ Врање - мигранти, ПЦ Прешево и Бујановац, ПУ Врање, РЦГП Македонија и ЦСР Прешево, ПЦ у Принциповцу, Шиду и Адашевцима, ПЦ Суботица и Сомбор и ГП Хоргош и Келебија, ПС Вршац и РЦГП Румунија - север

Праћење поступања према избеглицама (посете спроведене током 2015. г.):

Прихватилиште Васа Стајић, Прихватилиште Ниш, КПЗ Сомбор, ПУ Сомбор, ПУ Бор, ПУ Чачак, ПУ Кикинда, ПУ Крагујевац, ПУ Краљево, ПУ Ниш, ПУ Пирот, ПУ Прокупље, ПУ Ваљево, ПУ Зајечар, РЦГП према Бугарској - Станица граничне полоције Пирот - ПУ Пирот - ЦСР у Пироту и Димитровграду, РЦГП према Мађарској - ПС Кањижа - ПУ Суботица - ЦСР, РЦГП према Хрватској, РЦГП према Бугарској, Прихватни центар Сомбор, Прихватни центар Кањижа, ЦА Тутин, ЦА Сјеница, Центар за азил у Бањи Ковиљачи, ЦСР и ПС Лозница, Центар за азил у Крњачи, Прихватни центар Прешево - праћење поступања по препорукама, Прихватни центар Принциповац, Прихватни центар Прешево, ПС, РЦГП и ЦСР, Станица граничне полиције - аеродром, Прихватилиште за странце, Праћење поступка реадмисије - лет из Диселдорфа.

Праћење поступања по препорукама Заштитника грађана (посете установама спроведене током 2014. г.):

ОЗ Врање, ПУ ВрањеКПЗ Сомбор, КПЗ Сремска Митровица, ОЗ Нови Пазар, ОЗ Суботица, ПУ Београд, ПУ Пријепоље, ПС Кањижа, ПУ Ниш, ПУ Нови Пазар, ПУ Пирот, ПУ Шабац и ПС Лозница, ПУ Сомбор, ПУ Сремска Митровица, ПУ Суботица, ПУ Ваљево, ЦА Бања Ковиљача, ЦА Боговађа, ЦА Крњача, ЦА Сјеница, ЦА Тутин, Прихватилиште Васа СтајићПрихватилиште Ниш, Прихватилиште Падинска Скела, РЦГП према Бугарској, РЦГП према Црној Гори, РЦГП према Мађарској, РЦГП према Хрватској, РЦГП према Македонији, Поступак реадмисије март 2014. године,Праћење поступања по препорукама Заштитника грађана за унапређење положаја тражилаца азила и нерегуларних миграната.

Извештаји о посетама полицији:

ПУ Крагујевац 

ПУ Сомбор-праћење поступања по препорукама

ПУ Ужице - праћење поступања по препорукама

ПУ Крушевац-праћење поступања по препорукама

ПУ Београд - ПС Стари град и ПС Савски венац

ПУ Јагодина - задржана лица у КПЗ Ћуприја

ПУ Ниш - праћење поступања по препорукама

ПУ Пирот - праћење поступања по препорукама

ПУ Нови Пазар - праћење поступања по препорукама

ПУ Београд

Станица граничне полиције на аеродрому "Никола Тесла"

ПУ Пирот

ПУ Прокупље

ПУ Крагујевац

ПУ Лесковац - ноћна посета

ПУ Ниш - ноћна посета

ПУ Ниш - посета обављена 2017. године

ПУ Краљево

ПУ Пожаревац

ПУ Пожаревац - посета 2016. године

ПУ Чачак

ПУ Кикинда

ПУ Крушевац - посета 2016. године

ПУ Крушевац - ноћна посета

ПУ Нови Пазар

ПУ Нови Пазар - посета 2017. године

ПУ Врање

ПС Сурдулица - праћење поступања по препорукама

ПУ Ваљево

ПУ Сомбор

ПУ Суботица

ПУ Сремска Митровица

ПУ Смедерево

ПУ Шабац

ПУ Панчево

ПУ Панчево - праћење поступања по препорукама

ПУ Нови Сад, ПС - Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Врбас, Жабаљ.

ПУ Зрењанин, ПС - Житиште, Сечањ, Нова Црња, Нови Бечеј

ПУ Зајечар - посета 2015. године

ПУ Бор - посета 2015. године

ПУ Јагодина - 2012.г., ПС Свилајнац, ПС Параћин, ПС Деспотовац, ПС Ћуприја

ПУ Пријепоље - 2012.г., ПС Нова Варош, ПС Прибој

ПУ Ужице - 2012.г., ПС Пожега, ПС Чајетина, ПС Бајина Башта, ПС Ариље, ПС Косјерић

ПУ Зајечар - 2012.г., ПС Сокобања, ПС Књажевац, ПС Бољевац

ПУ Бор - 2012.г., ПС Неготин, ПС Мајданпек, ПС Кладово

Извештаји о посетама социјалним установама домског типа:

Геронтолошки центар Крагујевац

Геронтолошки центар Београд - Дом Бежанијска Коса

Геронтолошки центар у Крушевцу

Завод за смештај одраслих лица "Мале Пчелице"

Геронтолошки центар у Новом Саду

Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање"

Установа за одрасле и старије у Великом Поповцу

Дом за смештај одраслих лица Кулина

Радна јединица за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици

Геронтолошки центар Шабац

Геронтолошки центар "Срем" у Руми

Дом Вождовац Геронтолошког центра Београд

Дом Ветерник

Стационар за децу и омладину са аутизмом

Извештаји о посетама установа за заштиту лица са менталним сметњама:

Клиника за психијатрију КЦ Крагујевац

Општа болница ''Др Лаза К. Лазаревић'' Шабац

Специјалистичка амбуланта за ментално здравље Опште болнице у Панчеву

Специјална болница за психијатријске болести Ковин

Служба за психијатрију Опште болнице у Крушевцу

Служба за психијатрију Опште болнице Суботица

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин"

Специјална болница за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу - праћење поступања по препорукама

Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" - праћење поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења

Посебни извештаји:

Запажања Заштитника грађана о Примени УН Конвенције против тортуре