a

Заштитник грађана у обављању послова Националног маханизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 15. и 16. октобра 2015. године посете Пироту и Димитровграду у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја. Првог дана НПМ је посетио Центар за социјални рад у Пироту и Полицијску управу Пирот, а другог дана су посећене Станица граничне полиције Пирот у Димитровграду, Центар за социјални рад у Димитровграду и Регионални центар граничне полиције према Бугарској.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је у Сомбору, 07. октобра 2015. године, обавио посете Полицијској управи, Казнено-поправном заводу и Повереништву за избеглице и миграције. Циљ посета било је праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 25. септембра 2015. године посете Регионалном центру граничне полиције према Хрватској и Прихватном центру Принциповац код Шида. Циљ посета било је праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја.

Заштитник грађана у обављању послова Националног маханизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 17. и 18. септембра 2015. године посете Кањижи и Суботици у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја и настављају свој пут ка земљама Западне Европе пролазећи кроз ове градове. Првог дана посећен је Прихватни центар за мигранте у Кањижи, Центар за социјални рад у Кањижи, Полицијска станица у Кањижи, Гранични прелази Хоргош 1 и Хоргош 2, док је другог дана НПМ обишао Регионални центар граничне полиције према Мађарској, Полицијску управу у Суботици, Окружни затвор у Суботици, Центар за социјални рад у Суботици и неформално место окупљања миграната - Циглану у Суботици.

Заштитник грађана у обављању послова Националног маханизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 9. и 10. септембра 2015. године посете Прешеву и Бујановцу у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја. Првог дана НПМ је посетио Полицијску станицу у Прешеву, Прихватни центар за мигранте у Прешеву и камп у селу Миратовцу на граници са Македонијом, док је другог дана посећен Центар за социјални рад у Прешеву, Регионални центар граничне полиције према Македонији и Полицијскa станицa у Бујановцу.

НПМ тим реализовао је 25. августа 2015. године посету Центру за аутизам у Београду, у оквиру Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине омете у развоју. Циљ посете било је испитивање поступања према корисницима и корисницама Центра, као и услова просторија у којима бораве.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 24. и 25. августа 2015. године обавио посете Центру за азил у Бањи Ковиљачи и Полицијској станици у Лозници, ради праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.