a

Тим НПМ је 25. и 26. априла 2016. године посетио ПУ Ниш и полицијске станице у њеном саставу. Посета је реализована ради праћења општег поступања полиције према доведеним и задржаним лицима и праћења поступања према избеглицама/мигрантима. Ради праћења поступања према малолетним избеглицама/мигрантима тим НПМ је, том приликом, посетио и Завод за васпитање омладине у Нишу.

Ради праћења поступања према лицима лишеним слободе и избеглицама/мигрантима,  НПМ тим је 23. и 24. марта 2016. године посетио релевантне установе у Суботици. Првог дана тим је започео редовну посету Окружног затвора у Суботици, а у ноћним часовима обављена је ненајављена посета ПУ Суботица. Другог дана, један део тима наставио је посету Затвору, док је други обавио посету Регионалног центра граничне полиције према Мађарској и Прихватног центар за избеглице у Суботици.

Поред заменика и представника Заштитника грађана, у саставу тима НПМ су биле и заменица и представница Покрајинског Заштитника грађана  - Омбудсмана, представници удружења Београдски центар људска права, Комитет правника за људска права и Хелсиншки одбор за људска права, као и доктор судске медицине.

Тим НПМ, кога су чинили представница Заштитника грађана, представници Покрајинског Заштитника грађана АП Војводине и представник „Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S“ реализовали су 25. фебруара 2016. године, ненајављену посету Дому „Ветерник“ у Ветернику у циљу праћења поступања по препорукама.

 

Заменик заштитника грађана је, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, у сарадњи са представником удружења Београдски центар за људска права, 03. марта 2016. године у ноћним часовима, посетио Прихватани центар Шид. Посета је била ненајављена и том приликом нису утврђене неправилности у поступању према избеглицама / мигрантима.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 09. и 10. фебруара 2016. године посетио је Полицијску управу Крушевац и полицијске станице у њеном саставу. Посета је реализована ради праћења општег поступања полиције према доведеним и задржаним лицима и праћења поступања према избеглицама/мигрантима.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, 27. јануара 2016. године обавио је посету Заводу за васпитање деце и омладине "Васа Стајић", односно Центру за смештај страних малолетних лица без пратње у циљу праћења поступања према малолетним избеглицама/мигрантима.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 26. јануара 2016. године посете Прихватаном центру Шид и Прихватном центру Адашевци ради праћења поступања надлежних органа према избеглицама/мигрантима.