a

Тим НПМ је 24. августа 2016. године посетио Центар за азил у Боговађи, ради праћења поступања надлежних органа према тражиоцима азила/мигрантима. Поред представника Заштитника грађана, чланови тима за посету су били и представници Београдског центра за људска права, као и преводилац за арапски језик.

Тим НПМ је 10. августа 2016. године посетио Прихватни центар у Суботици, Граничне прелазе Хоргош I и Келебија и Дом за децу ометену у развоју ''Колевка'' - Суботица, ради праћења поступања према мигрантима/тражиоцима азила.

Тим НПМ је 26. и 27. јула обавио посете ПУ Пирот и Регионалном центру граничне полиције према Бугарској ради праћења поступања према мигрантима/тражиоцима азила.

Приликом посете ПУ Пирот је обављен разговор са начелником полиције око поступања по препорукама упућеним у Извештају НПМ о посети из 2015. године, у вези поступања према доведеним и задржаним лицима. Тим НПМ је обишао и просторије за задржавање лица до 48 сати које се налазе у КПЗ у Нишу - Одељењу притвора у Пироту и обавио разговор са лицем које је тамо затечено.

Тим НПМ је 26. јула 2016. године посетио Геронтолошки центар Нови сад - Радну јединицу Дом за пензионере и старија лица на Новом насељу ради утврђивања поступања према корисницима.

НПМ је 21. јуна 2016. године посетио Прихватилште за странце ради праћења поступања по упућеним препорукама у 2015. години. Том приликом обављени су и разговори са затеченим странцима у Прихватилишту.

Истог дана, тим НПМ је посетио и КПЗ Падинска Скела. Разлог посете Заводу је утврђивање поступања према трансродним особама која се налазе у одељењу за смештај прекршајно - кажњених лица.

Тим НПМ је 30. и 31. маја 2016. године посетио ПУ Лесковац и полицијске станице у њеном саставу. Посета је реализована ради праћења општег поступања полиције према доведеним и задржаним лицима и праћења поступања према избеглицама/мигрантима.

Тим НПМ је 19. маја 2016. године посетио Дом за смештај одраслих лица Кулина, ради утврђивања поступања према корисницима и услова у којима бораве. Поред заменика заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и представника Заштитника грађана, чланови тима НПМ били су и представница удружења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S) и специјалиста судске медицине.