a

НПМ је 08. и 09. децембра 2016. године посетио Прихватне центре за мигранте у Суботици и Сомбору у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве. Том приликом тим НПМ је посетио и граничне прелазе Хоргош и Келебију, као и Казнено-поправни завод у Сомбору.

Национални механизам за превенцију тортуре је 02. децембра 2016. године посетио Прихватне центре за мигранте у Принциповцу, Шиду и Адашевцима, у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве. Нагласак је током ових посета био на малолетним мигрантима, у ком циљу је у саставу тима НПМ била и представница Одељења за права детета из Стручне службе Заштитника грађана. 

Тим НПМ је 17. новембра 2016. године посетио Станицу граничне полиције Београд на Аеродрому ''Никола Тесла'' и том приликом обавио разговор са страним држављанином који је, након што му је одбијен улазак у Републику Србију, смештен у посебној просторији у транзитној зони Аеродрома.

НПМ је током тродневне посете, од 08. до 10. новембра 2016. године, обишао прихватне центре у Прешеву и Бујановцу, као и Полицијску управу и Окружни затвор у Врању, Регионални центар граничне полиције према Македонији и Центар за социјални рад у Прешеву. Циљ ових посета било је праћење поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

НПМ је посетио Дом за лица ометена у менталном развоју Otthon Стара Моравица, 06. октобра 2016. године, ради праћења поступања према корисницима ове установе, као и условима у којима бораве. Поред представника Заштитника грађана, тим за посету чинили су и представници Покрајинског заштитника грађана - Омбудсман, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом, као и докторка специјалиста.

НПМ је посетио ПУ Нови Пазар и центре за азил у Сјеници и Тутину, 01. и 02. септембра 2016. године, ради праћења поступања по препорукама упућеним у 2014. години, као и ради праћења поступања надлежних органа према мигрантима/тражиоцима азила.

Тим НПМ је 25. августа 2016. године посетио Установу за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац ради утврђивања поступања према корисницима и услова у којима бораве. Поред представнице Заштитника грађана, чланови тима за посету били су и представници Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ) и експерт медицинске струке - специјалиста судске медицине.