a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 08. јуна 2017. године посетио Прихватни центар у Обреновцу, без претходне најаве, у циљу надзора над поступањем према мигрантима који су овде смештени. С обзиром да је прву посету овом Центру тим НПМ обавио недуго након његовог отварања, током ове посете су праћене мере које је Комесаријат за избеглице и миграције у међувремену предузео како би поступио по тада упућеним препорукама, као и у циљу адекватног збрињавања миграната.

Службеници Комесаријата су остварили сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 19. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Кикинди у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и услова у којима бораве.

Тим НПМ је 16. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Шиду ради провере навода о тортури према мигрантима од стране припадника полиције Републике Хрватске, као и ради праћења поступања по раније упућеним препорукама.

Тим НПМ је 10. и 11. маја посетио Казнено - поправни завод у Сремској Митровици, у циљу праћења поступања по препорукама НПМ из 2012. године и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења, које је Комитет упутио Републици Србији након посете 2015. године. У саставу тима су поред представника Заштитника грађана били и представници покрајинског омбудсмана, као и лекар судске медицине. Другог дана посете тиму се прикључио и лекар психијатар. Чланови тима су током дводневне посете обавили разговор са руководством и другим запосленима у Заводу, обишли смештајне капацитете установе, обавили разговор са лицима лишеним слободе и извршили увид у документацију.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 25. априла 2017. године посетио Казнено - поправни завод у Ћуприји у циљу контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. Током посете чланови тима обавили су разговор са руководством и другим запосленима у Заводу, обишли смештајне капацитете установе, обавили разговор са лицима лишеним слободе и извршили увид у документацију. У саставу тима поред представника НПМ били су и лекари судске медицине.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 03. и 04. априла 2017. године посетио Прихватне центре за мигранте у Дивљани, Бела Паланка и у Босилеграду, као и Центар за смештај малолетних миграната без пратње, који је у саставу Завода за васпитање деце и омладине у Нишу. Циљ ових посета је био праћење поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила.

У саставу тима је била и службеница из Сектора права детета, родну равноправност и заштиту социјалних и културних права Стручне службе Заштитника грађана, па је током посета прихватним центрима посебна пажња била усмерена на положај малолетних миграната.

 

Тим НПМ је 16. и 17. марта 2017. године обавио посету Окружног затвора у Новом Пазару. Том приликом обављена је и ненајављена вечерња посета Полицијске управе, у циљу праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ.