a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 31. августа 2012. године обавио вандредну ненајављену посету II павиљону Казнено-поправног Ниш и том приликом извршио је обилазак просторија у којима се налазе лица лишена слободе, обавили разговор са већим бројем осуђених, као и са припадницима Службе обезбеђења и другим запосленима. Такође, извршен је увид у документацију која се води у Заводу.

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је 17. јула 2012. године мониторинг посету Дому " Otthon" у Старој Моравици у који се смештају лица ометена у менталнм развоју.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је од 11. до 13. јула 2012. године обавио посету Полицијској управи Ужице и полицијским станицама у њеном саставу Бајина башта, Ариље, Косјерић, Пожега и Чајетина.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре обавио је 28. и 29. маја посету Окружном затвору Зајечар и Окружном затвору Неготин. Приликом посета НПМ тим је обавио обилазак свих смештајних капацитета, разговоре са службеним лицима и лицима лишеним слободе, као и увид у документацију.

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је тродневну посету Полицијским управама Зајечар и Бор као и полицијским станицама у њиховом саставу од 14. до 16. маја 2012. године. Чланови тима су били запослени у Стручној служби Заштитника грађана и представница удружења грађана Београдски центар за људска права.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је обавио четвородневну посету Казнено - поправном завода Сремска Митровица од 09. до 12. априла 2012. године. Чланови тима су обавили разговор са управником завода, запосленима и лицима лишеним слободе која се налазе на смештају у Казнено - поправном заводу.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 04. и 05. априла 2012. године посетио Дом за старе и пензионере Футог и Апатин.

Том приликом извршен је увид у услове смештаја корисника, здравствену негу која им се пружа као и начине поступања према њима.