a

Представници НПМ-а посетили су данас Окружни затвор у Београду како би проверили на који начин управа установе спроводи мере у борби против ширења корона вируса (COVID-19) и како се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи, пружене су све тражене информације и омогућени су ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе. Представници НПМ-а су добили уверења да се поштују све мере ради заштите здравља и безбедности свих лица лишених слободе које ће допринети и очувању здравља и безбедности особља.

Лицима лишеним слободе су ограничени контакти са спољним светом, при чему су ова лица показала пуно разумевање за наведена ограничења.

Лица са којима је обављен ненадзирани разговор нису имала примедби на поступање затворског особља.

Подсећамо да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.

Представник Националног механизма за превенцију тортуре обавио је у среду, 11. марта 2020. године надзор над два поступка принудног удаљења страних држављана са територије Републике Србије. Држављанин Авганистана је из Прихватилишта за странце спроведен до Аеродрома Никола Тесла како би се авионом вратио у земљу порекла, док је држављанин Хрватске, такође из прихватилишта, спроведен до граничног прелаза Батровци и предат хрватским властима.

Поступак надзора остварен је уз пуну сарадњу службеника прихватилишта.

 

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадницом из НПМ тима обишла је јуче Прихватилиште за странце у Падинској Скели, где је обављен надзор над поступком принудног удаљења породице са два малолетна детета, држављана Ирана и четворо држављана Авганистана.

Уз услуге преводиоца за фарси језик, обављени су ненадзирани разговори са странцима, а с обзиром на то да је у поступку принудног удаљења била и породица са двоје деце, посебна пажња посвећена је условима у прихватилишту и поступању према деци током боравка у прихватилишту и приликом смештања у службено возило. НПМ је констатовао да је породици из Ирана у прихватилишту био обезбеђен смештај одвојено од других лица која су чекала принудно удаљење, чиме им је омогућена потребна приватност, у складу са законом, и да су, ради превоза до граничног прелаза, малолетна деца са мајком била у засебном путничком службеном возилу.

Представницима НПМ тима омогућен је увид у релевантну документацију и разговор са службеним лицима у вези са поштовањем права лица која су била у поступку принудног удаљења. НПМ је надгледао њихово смештање у службено возило којим су потом превезени до граничног прелаза Градина.

Странци са којима је обављен разговор навела су да немају примедби на услове у Прихватилишту и поступање полицијских службеника према њима.

Током посете, сви полицијски службеници остварили су пуну сарадњу са НПМ-ом кроз пружање тражених информација и омогућавање ненадзираних разговора са странцима.

b_250_0_16777215_00_images_20200303_slika1.jpgЗаменица заштитника грађана др Наташа Тањевић и представници Националног механизма за превенцију тортуре су 27. и 28. фебруара обавили редовну посету Казнено поправном заводу Панчево у складу са планом посета за 2020. годину. Поред представника НПМ-а, у тиму за посету налазили су се и представници Покрајинског омбудсмана, представници ЈУКОМ-а и специјалиста судске медицине - представник ИАН-а.

Током посете обављена је системска контрола стања у заводу у погледу поштовања права лица лишених слободе, уз пуну сарадњу руководства и свих запослених у казнено поправном заводу. НПМ тиму пружене су све тражене информације, омогућени су ненадзирани разговори са великим бројем лица лишених слободе, обилазак свих просторија и увид у комплетну документацију. Професионално поступање руководства и запослених у заводу током трајања посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.b_250_0_16777215_00_images_20200303_slika2.jpg

О извршеној посети, НПМ ће сачинити извештај који ће бити достављен заводу и другим надлежним органима. 

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре посетили су данас и јуче шест полицијских станица у саставу Полицијске управе за Град Београд - ПС Звездара, ПС Палилула, ПС Чукарица, ПС Раковица, ПС Врачар и ПС Земун. НПМ је приликом посета полицијским станицама пратио спровођење препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2017. године.

Посебна пажња посвећена је мерама заштите од неадекватног поступања и начину остваривања права задржаних лица током задржавања, документовању употребе средстава принуде од стране полицијских службеника, поступању са привремено одузетим предметима и предузетим активностима ради стварања услова за аудио/видео снимање саслушања.

Полицијски службеници су показали висок степен кооперативности, дали одговоре на сва постављена питања, омогућили приступ просторијама за задржавање и другим просторијама у полицијским станицама, као и преглед, увид и фотографисање целокупне тражене документације.

Омогућен је и несметан и ненадзирани разговор са затеченим лицима лишеним слободе по избору чланова НПМ тима. Лица са којима је обављен ненадзирани разговор у просторијама за задржавање нису имала примедбе на поступање полицијских службеника према њима.

b_250_0_16777215_00_images_20200130_posetaps.jpgЗаменица заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић са сарадницама посетила је данас две полицијске станице у саставу Полицијске управе за Град Београд. Контролне посете Полицијској станици Стари град и Полицијској станици Нови Београд обављене су будући да Заштитнику грађана, ни након више ургенција, Министарство унутрашњих послова није доставило обавештење о поступању по препорукама из извештаја о посетама НПМ упућеним 30. јула и 30. септембра 2019. године.

Командири посећених полицијских станица обавестили су заменицу Тањевић о препорукама по којима су у потпуности поступили, као и о предузетим активностима и поднетим захтевима ради имплементације препорука за чије су спровођење неопходна финансијска средства и/или ангажовање других организационих јединица МУП-а.

У Полицијској станици Стари град затечена су два задржана лица. Будући да је једно задржано лице спавало, са другим је обављен ненадзирани разговор у просторији за задржавање. Он није имао примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је да није био изложен психичком и физичком малтретирању, нити непрофесионалном понашању полицијских службеника. Навео је и да је обавештен о својим правима и да му је уручено решење о задржавању.

У Полицијској станици Нови Београд у току је реновирање просторија за задржавање како би се услови у њима ускладили са важећим прописима и стандардима.

У обе полицијске станице, полицијски службеници су професионално поступали током посете НПМ-а, што представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана. Мониторинг тиму НПМ-а пружене су све тражене информације, омогућен обилазак просторија за задржавање и канцеларија у којима се обављају саслушања, увид у релевантну документацију и разговор са задржаним лицем.

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић са сарадницом из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре, обавила је надзор над принудним удаљењем држављанина Украјине. Надзор је започео у раним јутарњим часовима у Прихватилишту за странце, где је са држављанином Украјине обављен ненадзирани разговор. Држављанин Украјине није имао примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је да жели да се врати у Украјину и да му је авионске карте обезбедила Међународна организација за миграције (ИОМ). Током разговора са њим, нису уочени било који знаци узнемирености због удаљења и/или поступања полицијских службеника према њему.

b_250_0_16777215_00_images_20200128_slika11.jpgНакон тога, остварен је увид у релевантну документацију и обављен разговор са службеним лицима на околност поштовања права ових лица током боравка у Прихватилишту. У поступку принудног удаљења надзирано је смештање држављанина Украјине у службено возило и пут до Аеродрома Никола Тесла. У Прихватилишту за странце обављен је и ненадзирани разговор са држављанином Авганистана, чије је удаљење такође планирано за данашњи дан.

На Аеродрому Никола Тесла, посећена је просторија у међународном транзитном простору аеродрома намењена смештају странаца, који не испуњавају  услове за улазак у Републику Србију, у којој су затечена петорица пунолетних мушкарца, држављана Турске, Украјине, Туниса и Индије, као и посебно опремљена просторија  за смештај жена са децом, у којој у тренутку посете није било  никога.

b_250_0_16777215_00_images_20200128_slika22.jpgДр Наташа Тањевић је са једним од странаца, који је затечен у просторији у међународном транзитном простору аеродрома обавила ненадзирани разговор и он није имао примедби на поступање полиције према њему. Након тога је о начину поступања према овој категорији странаца и начину на који та лица остварују своја права током боравка у транзиту, обављен разговор са полицијским службеницима у станици граничне полиције.

Током поступка надзора, као и током посете Аеродрому, сви полицијски службеници остварили су пуну сарадњу са представницима Заштитника грађана и пружили све тражене информације.

О обављеној посети и надзору над поступком принудног удаљења, НПМ ће у предстојећем периоду сачинити посебне извештаје.