a

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је данас седиште ПУ Јагодина, ПС Ћуприја и КПЗ Ћуприја. Тим је, поред представника Заштитника грађана, бројао и представника Комитета правника за људска права и лекара специјалисте судске медицине.

Током посете једна део тима пратио је поступање по препорукама које су ПУ Јагодина упућене у претходном извештају, а посебна пажња, са становишта превенције тортуре и/или другог облика злостављања, била је посвећена поступању полицијских службеника према лицима која се задржавају у седишту ПУ Јагодина и ПС Ћуприја.

Истовремено, у циљу испитивања поступања полицијских службеника према грађанима који су били на задржавању, други део тима је у КПЗ Ђуприја обављао разговоре са задржаним лицем и притвореницима који су на спровођење те мере доведени након задржавања у полицијским станицама у саставу ПУ Јагодина, за које време је лекар специјалиста судске медицине прегледао релевантну медицинску документацију сачињену приликом пријема у тај завод. Посебна пажња посевћена је и адекватношћу обављања лекарских прегледа након пријема лица у тај завод и начину документовања евентуално уочених повреда.  

Иако је посета била ненајављена сарадња органа са тимовима НПМ била је добра и коопеартивна, што је омогућило НПМ-у да у потпуности оствари свој мандат у конкретном случају.   

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је у четвртак, 28. фебруара 2019. године, обавио ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици. Главни циљ ове посете је био упознавање са стањем у пријемном одељењу, за које је НПМ приликом претходних посета утврдио да је пренасељен. У тиму НПМ су, поред представника Заштитника грађана, били и представници Покрајинског омбудсмана и Комитета правника за људска права.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 26. фебурара 2019. године, посетио установе у Крагујевцу у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Подељен у два тима, НПМ је посетио Клинички центар Крагујевац – Клинику за психијaтрију и Геронтолошки центар Крагујевац – објекат 3 намењен за збрињавање корисника са деменцијом.

Посете су имале за циљ праћење поступања према пацијентима и корисницима на смештају у овим установама, као и сагледавање услова у којима они бораве.

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре су 29. јануара 2019. године посетили Окружни затвор у Крагујевцу и Полицијску управу у Крагујевцу, и то седиште Полицијске управе и полицијске станице у Баточини и Лапову.

Посете су обављене ради праћења поступања ових органа по препорукама НПМ које су упућене након претходних посета, а сви службеници посећених институција су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 5. и 6. децембра 2018. године посетио Казнено-поправни завод и Полицијску управу у Сомбору. Посета Казнено-поправном заводу је имала за циљ упознавање са свим аспектима функционисања Завода и поступањем према лицима лишеним слободе. Tоком дводневне посете тим је обишао оба објекта Завода - зграду у центру града у којој су пријемно, полуотворено и затворено одељење и зграду отвореног одељења која се налази ван насеља, разговарао са управом и представницима заводских служби и обавио разговоре са великим бројем осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица.

У просторијама Полицијске управе нису затечене особе којима је одређено полицијско задржавање, а током посете су прибављене информације о поступању Полицијске управе по раније упућеним препорукама НПМ.

Поред представника Заштитника грађана, у саставу тима за посету Заводу су били и представници Покрајинског омбудсмана, као и лекар специјалиста судске медицине.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 08. новембра 2018. године посетио је Дом за лица ометена у менталном развоју у Тутину у циљу праћења поступања према корисницима, као и условима у којима они бораве. Поред представница Заштитника грађана, у тиму за посету је била и представница удржења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-С и експерткиња медицинске струке. Службеници Дома остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ и омогућили му да несметано оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 24. октобра 2018. године је посетио Геронтолошки центар Београд - Дом Бежанијска коса, ради праћења поступања према корисницима ове установе, као и условима у којима бораве. Поред представника Заштитника грађана, у тиму за посету је била и представница удржења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI. Руководство посећене установе успоставило је пуну сарадњу са НПМ.