a

b_250_0_16777215_00_images_20191016_npm.jpgНПМ тим обавио је јуче најављену посету Служби за психијатрију Опште болнице у Јагодини у оквиру која располаже диспанзером за ментално здравље, дневном болницом са капацитетом до 45 пацијената и психијатријским одељењем са 16 постеља.

Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (International Aid Network – IAN).

Сарадњу запослених, НПМ је оценио као одличну, а током посете сем провере материјалних услова смештаја, потребна пажња посвећена је и процедури пријема, поступању према агитираним пацијентима и другим питањима од значаја за превенцију тортуре.

Иако ће НПМ о условима у здравственој установи и третману који пацијенти имају, у смислу заштите и поштовања њихових права, сачинити детаљан извештај, већ на основу саме посете НПМ је у могућности да прелиминарно оцени смештајне услове и колегијалне односе међу запосленима као веома добре, док су пацијенти, са којима су обавили интервјуе, истакли да су задовољни начином рада и поступањем лекара и медицинског особља према њима.

Обиласком Дома Ветерник у Новом Саду, тим НПМ-а јуче је обавио прву посету посвећену положају и правима жена са инвалидитетом у установама социјалне заштите домског типа, а пре свега заштити њихових репродуктивних права. Репродуктивна права жена, корисница и штићеница ових установа, до сада је увек остајала по страни, због чега у тој области данас немамо готово никакве податке нити јасну оцену стања.

Посета Дому Ветерник прва је у низу посета чији ће циљ бити сагледавање и унапређење положаја жена у институцијама затвореног типа кроз јачање мера заштите репродуктивног здравља и евентуално спречавање тортуре и других сурових или понижавајућих казни или поступака. Тематске посете обухватиће праћење остваривања целог спектра женских права од права на интиму, сексуалног насиља па до репродуктивних права и пристанка на медицинску меру.

Национални механизам за превенцију тортуре ће до децембра 2019. године посетити пет установа социјалне заштите, после чега ће се сачинити јединствен извештај о положају корисница у установама социјалне заштите домског типа у области заштите и унапређења њихових репродуктивних права. Тематске посете реализоваће се у сарадњи са представницама Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ – С) и уз учешће стручњака медицинске струке.

У петак, 27. септембра 2019. године, члан НПМ тима надзирао је поступак принудног удаљења држављанина Кине из Републике Србије. Држављанин Кине је претходно 13 дана боравио у Прихватилишту за странце, а НПМ је пратио потупак његовог удаљења од Прихватилишта за странце до уласка у авион. Поступак принудног удаљења протекао је у реду, а држављанин Кине није имао примедбе на рад полиције ни током боравка у Прихватилишту за странце, ни током удаљења.

Национални механизам за превенцију тортуре ће о спроведеном поступку сачинити Извештај.

НПМ је 24. септембра надзирао принудно удаљење држављанина Индије, који је у Србији провео више месеци. Најпре је боравио у центрима за смештај миграната Комесаријата за избеглице и миграције, а од јула месеца налазио се у Прихватилишту за странце у Падинској Скели. Авионску карту и документацију обезбедила му је Међународна организација за миграције (ИОМ), а земљу је напустио летом за Доху са Аеродрома Никола Тесла.

НПМ, који је надзирао поступак његовог удаљења, није забележио неправилности, a држављанин Индије се није жалио на поступање службеника Републике Србије са којима се сусретао током боравка у нашој земљи.

b_250_0_16777215_00_images_20190919policuprava.jpgТим НПМ је 19. и 20. септембра ове године обавио седам посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, током којих су обишли просторије Полицијске управе у Врању, Полицијске станице у Сурдулици, Полицијске управе у Лесковцу и Окружни затвор  у Врању, као и три војна објекта. Посете полицији и затвору биле су ненајављене, а сарадња са полицијом изузетна. Поред запослених у НПМ-у, у посети је учествовао и лекар специјалиста судске медицине, представник удружења Међународна мрежа помоћи IAN.

У циљу испитивања поступања полиције према грађанима, 19. септембра је посећено седиште Полицијске управе Врање и Окружни затвор у Врању, где су обављени разговори са притвореницима који су на спровођење те мере доведени након задржавања од стране полиције. Лекар специјалиста судске медицине прегледао је релевантну медицинску документацију сачињену приликом пријема у тај завод, а посебна пажња била је посвећена адекватношћу обављања лекарских прегледа приликом пријема лица у завод и начину документовања евентуалних повреда.

Током ноћи обављена је посета Полицијској станици у Сурдулици, где није затечено ниједно лице на задржавању. Сутрадан приликом посете седишту Полицијске управе Лесковац обављен разговор са задржаним лицем уз увид у релевантну документацију.

Истовремено, други тим НПМ-а обавио је три посете војним објектима – касарнама у Бујановцу, Врању и Лесковцу, у којима се налазе просторије за извршење дисциплинске мере „Забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту до 15 дана“. Тиму НПМ-а омогућен је обилазак посебних просторија намењених за извршење наведене мере, а од припадника Војске Србије добијени су сви затражени подаци и информације у вези са начином њеног извршења. Сарадња припадника Војске Србије са члановима тима НПМ-а била је професионална и потпуна.

Јуче, на Светски дан превенције суицида, НПМ тим посетио је Клиничког центра Војводине. Посета је била редовна, најављена, по Плану посета за 2019. годину. Тим НПМ-а, поред представника Заштитника грађана, чинили су и представници Покрајинског заштитника грађана, као и лекар – специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (International Aid Network – IAN).

Сарадња руководства и запослених Клинике са тимом НПМ-а била је потпуна и конструктивна. Поред материјалних услова смештаја на одељењима за хоспитализацију, процедури пријема, поступању према агитираним пацијентима и другим питањима од значаја за превенцију тортуре, посебна пажња посвећена је положају малолетника и начину на који је организовано пружање психијатријске здравствене заштите овој посебно осетљивој друштвеној групи.

НПМ ће сачинити извештај са препорукама о посети Клиници за психијатрију, чија би имплементација допринела унапређењу положаја психијатријских пацијената и поступању у свему у складу са стандардима у овој области.

Национални механизам за превенцију тортуре надзирао је током јучерашњег дана поступак принудног удаљења држављанина Северне Македоније из Републике Србије.

Држављанин Северне Македоније, који је неко време боравио у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, најпре је службеним возилом спроведен у амбасаду Северне Македоније како би обезбедио неопходну документацију, а потом до граничног прелаза Прешево, где је предат северномакедонским полицијским службеницима. Национални механизам за превенцију тортуре, који је надзирао читав поступак принудног удаљења, о спроведеном поступку ће сачинити Извештај и уколико је потребно надлежнима упутити одговарајуће препоруке.