a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 18. децембра 2020. године Дом Јован Јовановић Змај и Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља, односно старатеља, у Београду. Поред запослених из институције Заштитника грађана, у тиму је био и представник Центра за интеграцију младих.

Посете установама су реализоване ради праћења поступања према малолетним мигрантима без пратње и услова у којима бораве. Тим је разговарао са руководиоцима и службеницима установа, као и са присутним малолетницима.

Због мера које социјалне установе предузимају ради заштите од ширења заразне болести посете су биле најављене. Остварена је успешна сарадња са запосленима из обе установе, који су пружили све тражене информације и податке, омогућили обилазак просторија и ненадзиране разговоре са малолетницима.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ- а који је предводила заменица заштитника грађана и руководитељка тима НПМ-а др Наташа Тањевић, обавио је 28. децембра ненајављену посету Полицијској управи Ваљево ради праћења поступања по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (ЦПТ) о посети Републици Србији из 2017. године. У тиму је поред запослених из институције Заштитника грађана био и представник удружења Одбора за људска права Ваљево.

Представници НПМ-а су након посете Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву, у коме су разговарали са више притвореника о поступању полиције током њиховог лишења слободе, у седишту ПУ Ваљево обишли просторије за задржавање и службене канцеларије полицијских службеника и просторију/депо где се држе одузети предмети. Остварили су увид у предмете притужби и документацију о употреби средстава принуде и задржавању лица и кроз разговор са полицијским службеницима прикупили додатне информације о поступању према доведеним и задржаним лицима.

Поступање полицијских службеника током посете тима НПМ-а било је професионално и представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 8. децембра 2020. године надзор над принудним удаљењем пет држављана Турске, који су незаконито боравили у земљи. Држављани Турске су након боравка у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у коме су проверили неко време, спроведени до Аеродрома Никола Тесла Београд и враћени у земљу порекла. Током боравка у Србији (приликом хапшења и током боравка у Прихватилишту) нису имали примедби на поступање полицијских службеника и сарађивали су у поступку удаљења.

Поступање полицијских службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. новембра 2020. године ненајављену посету седишту ПУ за град Београд, у циљу праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ).

Чланови тима су обишли просторије за задржавањe које су реновиране у складу са важећим стандардима и разговарали са једним лицем које се у тренутку посете налазило у просторији за задржавање. Руководство и полицијски службеници пружили су тиму НПМ информације о поступању према доведеним и задржаним грађанима. Остварен је увид у документацију о задржавању, извештаје о примени средстава принуде, предмете притужби грађана и извршен обилазак канцеларија криминалистичких инспектора у којима се обављају саслушања грађана.

Професионално поступање полицијских службеника током посете тима Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана

b_250_0_16777215_00_images_mitovica_2.jpgПоводом притужби већег броја осуђених лица на смештајне услове у тзв. IV павиљону у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици, уједно пратећи поступање по упућеној препоруци НПМ-а из 2012. године да се без одлагања приступи адаптацији тог павиљона с обзиром да не испуњава услове за смештај осуђених, Заштитник грађана је 4. новембра 2020. године обавио надзор и контролну посету Заводу. Подносиоци притужби указали су да су им повређена права на неповредивост људског достојанства и на примерен смештај, на тај начин што су смештени у изразито лоше материјалне услове и у пренасељене спаваонице.

b_250_0_16777215_00_images_mitrovica_1.jpg

Приликом посете, руководство и запослени у Заводу остварили су пуну сарадњу са Заштитником грађана, омогућили обилазак павиљона, ненадзиране разговоре са појединим осуђеним лицима и пружили све информације од значаја за остваривање надлежности Заштитника грађана у поступању по притужбама и остваривању мандата Националног механизма за превенцију тортуре.

Заштитник грађана ће, имајући у виду утврђене чињенице и околности у даљем поступку по примљеним притужбама, као и у превентивном деловању, а у циљу обезбеђења смештајних услова у складу са важећим прописима и стандардима, одлучити о основаности притужби и потреби предузимања других мера из надлежности овог органа.

 

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ- а предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић посетио је 22. октобра Окружни затвор у Београду. Тим је у овој посети, као и у низу претходних које су реализоване у заводима за извршење кривичних санкција, посебну пажњу посветио поступању Завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника.

Професионално поступање службеника Окружног затвора у Београди током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.                   

Прихватилиште за странце у Падинској Скели наставило је након паузе у раду, изазване епидемијом коронавирусом, са проширењем капацитета доградњом новог дела објекта.

Управа граничне полиције је навела да су радови на изградњи објекта за смештај још 100 лица започети почетком септембра 2020. године, да се завршетак радова очекује крајем марта 2021. године, те да ће објекат садржати собе за смештај, трпезарију и кухињу, просторију за лекарске прегледе и друге неопходне просторије. У допису такође стоји да ће предстојећа систематизација радних места у МУП-у, омогућити запошљавање додатних полицијских службеника и функционисање објекта. Посебно је наглашено да ће након обезбеђивања просторије за лекарске прегледе бити потребно да се у сарадњи са Министарством здравља у Прихватилишту обезбеди здравствено особље, које би било свакодневно присутно, обављало лекарске прегледе, преписивало и делило терапију и вршило надзор над општим хигијенским условима.

Нова прихватилишта у Пландишту и Димитровграду још нису започела са радом услед мањих техничких недостатака, као и због недостатка полицијски службеника који би требало да буду радно ангажовани на пословима прихвата и смештаја странаца, стоји у одговору тог органа.