a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 15. и 16. октобра 2020. године три полицијске станице у саставу ПУ Кикинда и то: ПС Нови Кнежевац, ПС Кањижа и ПС Чока. Посете су биле ненајављене, а посета ПС Кањижа била је ноћна. У саставу тима у посети ПС Нови Кнежевац била је и заменица Покрајинског омбудсмана а у посети ПС Кањижа и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији.

Циљ посета било је праћење поступања полиције према доведеним и задржаним лицима, посебно праћење остваривања основних права која ова лица имају, а која су уједно и гаранција против злостављања: право да о свом лишењу слободе обавесте члана породице или друго блиско лице, право на адвоката и право на лекарски преглед. У вези са наведеним, извршен је увид у записнике о задржавању лица и релевантну документацију.

Такође, извршен је увид у извештаје о употреби средстава принуде и притужбе грађана, док је обиласком канцеларија криминалистичких инспектора контролисано да ли се у њима налазе нестандардни предмети.

Након обављених посета др Наташа Тањевић је разговарала са официром ПУ Кикинда за сарадњу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре. Том приликом разговарано је о активностима које су предузете у циљу унапређења поступања полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима, услова боравка у просторијама за задржавање лица и другим питањима која су од значаја за спречавање тортуре. НПМ похваљује напоре које су на нивоу ове полицијске управе предузете у циљу унапређења стања у овој области.

Професионално поступање руководства и полицијских службеника током наведених посета представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

b_250_0_16777215_00_images_vracevi.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), предвођен заменицом заштитника грађана, др Наташом Тањевић, реализујући планиране посете свим установама у којима се у Републици Србији на лечењу налазе форензички пацијенти, посетио је 15. и 16. октобра Специјалну болницу за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу. Посета је спроведена ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности и заштитних мера медицинског карактера изречених у кривичном или прекршајном поступку. 

У саставу тима су се, поред запослених из Заштитника грађана, налазили и Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатрије.

Поред материјалних услова смештаја и лечења форензичких пацијената у Специјалној болници, тим је приликом посете посебну пажњу посветио мерама заштите права ових пацијената, условима, начину и стандардима примене физичког спутавања, спровођењу психо-социјалне рехабилитације, као и поступању Специјалне болнице у случајевима у којима се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи.

Током посете, у складу са утврђеном методологијом, тим је поред обиласка форензичких одељења, обавио разговоре са управом и запосленима и извршио увид у релевантну документацију у вези са поступањем према форензичким пацијентима током извршења изречених мера безбедности.

Налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, по окончању свих планираних посета.

 

b_250_0_16777215_00_images_psihijatrija_vrsac.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 3. септембра 2020. године Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу. Посета тима је прва у низу планираних посета установама у којима се на лечењу налазе форензички пацијенти и реализована је ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана и обавезног лечења алкохоличара, као и на извршењу одговарајућих заштитних мера изречених у прекршајном поступку.

b_250_0_16777215_00_images_psihijatrija_vrsac_2.jpgУ саставу тима су поред запослених из Заштитника грађана, били и заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатар.
Током посете, чланови тима су обишли одељења на којима су смештени форензички пацијенти, обавили разговоре са запосленима о начину остваривања права ових пацијената, мерама заштите права, условима, начину и стандардима примене физичког спутавања, пружању здравствене заштите и спровођењу психо-социјалне рехабилитације, а потом и извршили увид у релевантну документацију. Посебна пажња била је посвећена поступању Специјалне болнице у случајевима у којима се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи. Такође, тим је са појединим пацијентима обавио разговоре о поступању запослених према њима, током извршења изречених мера безбедности.

Налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након реализације планираних посета свим установама у којима се у Републици Србији на лечењу налазе форензички пацијенти.

Професионално поступање руководства и запослених током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је данас надзор над принудним удаљењем иранске породице у Републику Бугарску. Мајка, отац и двоје малолетне деце су неколико дана провели у Прихватилишту за странце и на основу Споразума о реадмисији изручени бугарским властима на граничном прелазу Градина – Калотина. Управа граничне полиције је најавила бугарским властима да ће чланови тима присуствовати чину примопредаје породице на бугарској територији, тако да је тиму овога пута било омогућено да испрати комплетан поступак удаљења породице, од процедура у Прихватилишту, преко транспорта до границе и предаје бугарској полицији

Разговор тима са иранском породицом је, уз подршку УНХЦР-а који је омогућио присуство преводиоца, обављен на фарси језику.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је јуче Казнено – поправни завод и ПИ Сремска Митровица ради праћења поступања полиције према доведеним и задржаним лицима. Чланови тима су у КПЗ Сремска Митровица разговарали са једним задржаним лицем које се налази у кривичном поступку, као и са више притворених лица која су у претходном периоду лишена слободе. Основне теме појединачних интервјуа са тим лицима односиле су се на околности хапшења, саслушавања, полицијског задржавања и пријема у Завод. Такође, током посете Заводу, посебна пажња била је посвећена поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника, а налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима.

Током ненајављене посете ПИ Сремска Митровица чланови тима су пратили и поступање полицијских службеника ПИ Сремска Митровица по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ), извршили увид у документацију о задржавању лица, притужбе грађана, предмете о употреби средстава принуде, обишли просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

 У саставу тима поред запослених из Заштитника грађана, били су и представник Покрајинског омбудсмана и представница Комитета правника за љуска права.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је данас са представницима Центра за интеграцију младих и лекаром специјалистом судске медицине Центар за азил у Боговађи. Службеници

Комесаријата за избеглице и миграције показали су висок степен кооперативности, одговорили на сва постављена питања и омогућили увид у целокупну тражену документацију. С обзиром да се у Центру за азил налазе малолетни мигранти без пратње, успешна сарадња је остварена и са социјалном радницом из локалног центра за социјални рад.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је јуче Казнено – поправни завод и Полицијску управу у Нишу ради праћења поступања полиције према доведеним и задржаним лицима. Чланови тима су у КПЗ Ниш разговарали са једним задржаним лицем, као и са више притворених лица која су у претходном периоду лишена слободе. Основне теме појединачних интервјуа са тим лицима односиле су се на околности хапшења, саслушавања, полицијског задржавања и пријема у Завод. Након интервјуа, чланови тима су обишли просторије за задржавање у КПЗ Ниш.

У ПУ Ниш, чланови тима су извршили увид у документацију о задржавању и притужбе грађана, обишли су просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

Обе посете су биле ненајављене, а поступање службеника у КПЗ и ПУ Ниш професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.