a

Посетом касарани ''Мајор Милан Тепић'' у Јакову, Национални механизам за превенцију тортуре отпочео је праксу посете касарнама у којима се извршава дисциплинска санкција забрана напуштања посебних просторија у војном објекту.

Будући да су посебне просторије за извршавање дисциплинске санкције места у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у овом случају припадници Војске, НПМ у своје редовне активности уводи и посете касарнама, у циљу јачања заштите, уколико је потребно, од тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака према тим лицима и заштите њиховог положаја. Такав мандат и надлежност НПМ црпи из домаћих и међународних прописа, који између осталог предвиђају да Заштитник грађана уз Народну скупштину и друге државне органе врши цивилну контролу војске.

Прва посета реализована је уз позитиван одговор Министарства одбране и успостављање потребне сарадње институције и државног органа. Чланови НПМ тима су током посете добили тражене информације, командант касарне и други припадници Војске Србије одговорили су на сва питања НПМ тима и омогућили им обилазак посебних просторија у којима се извршава дисциплинска санкција забране изласка из објекта, као и увид у евиденцију.

Посета касарни у Јакову прва је од 15 планираних посета касарнама са посебним просторијама за извршавање дисциплинске санкције, које ће НПМ реализовати до краја године и након тога сачинити збирни, свеобухватни извештај о положају лица којима је изречена дисциплинска санкција и условима затеченим у просторијама у којима се та санкција спроводи.

b_250_0_16777215_00_images_20190807nis.jpgНПМ тим обишао је током јучерашњег дана две здравствене установе у Нишу. Посета Клиници за психијатрију Клиничког центра Ниш обављена је после најаве и у складу са планом посета за 2019. годину, док су посету Центру за ментално здравље при Клиничком центру Ниш, чланови НПМ-а обавили без претходне најаве.

Поред представника Заштитника грађана, у тиму НПМ-а био је и лекар специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (ИАН).

Обе ове установе, НПМ је обишао први пут у циљу сагледавања положаја пацијената, поштовања и унапређења њихових права, а посебна пажња била је посвећена условима у којима су збринути, процедури пријема и поступању према агитираним пацијентима. Руководиоци и запослени у обе установе, сарађивали су са тимом НПМ-а и омогућили им да посету спроведу у складу са повереним надлежностима и мандатом. О извршеним посетама, НПМ ће сачинити извештаје и надлежнима упутити потребне препоруке.

b_250_0_16777215_00_images_20190807_psplana.jpgТим НПМ-а посетио је данас Полицијску станицу Велика Плана, која је у саставу Полицијске управе у Смедереву.

Током ненајвљене посете, чланови НПМ тима остварили су успешну сарадњу са полицијским службеницима, који су им омогућили увид у тражену документацију у предметима о задржавању лица и у предметима који се односе на примену средстава принуде. Омогућен им је такође и разговор са полицијским службеницима, као и обилазак просторија за задржавање лица, којих у станици има две, и у којима, током посете чланови НПМ тима нису затекли лица на задржавању. 

У складу са устаљеном праксом, НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.

b_250_0_16777215_00_images_20190719puzajecar.jpgТим Националног механизма за превенцију тортуре посетио је данас Полицијску управу Зајечар. У седишту Полицијске управе, обишли су просторије за задржавање лица која се ту налазе по Закону о безбедности саобраћаја на путевима и Закона о прекршају, а у тренутку посете, није било задржаних.

Такође, чланови НПМ тима обишли су просторије за задржавање у Окружном затвору у Зајечару, где се задржавају лица по Законику о кривичном поступку и обавили разговор са једним задржаним лицем, прикупили податке о условима у којима задржана лица бораве и о поступању према њима.

У обе установе детенције службена лица сарађивала су са тимом НПМ-а, омогућила им несметан приступ документацији, просторијама и разговор са запосленима.

НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.

b_250_0_16777215_00_images_20190702curug.jpgУ циљу провере положаја корисника дома, услова у којима су збринути и законитости рада установе, представници Националног механизма за превенцију тортуре обавили су данас најављену посету Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ код Жабља.

Током посете, обишли су сва три павиљона, разговарали са стручним особљем и корисницима. У дому, чији је капацитет до 200 корисника, према подацима за јун месец, тренутно је збринуто 197 корисника. Руководство и запослени у Дому „Чуруг“ у потпуности су сарађивали са представницимима НПМ-а, обезбедили им увид у документацију и неопходне разговоре са запсоленима и корисницима, чиме су НПМ-у омогућили да испуни свој мандат.

НПМ први пут је у посети Дому „Чуруг“, а после сагледавања свих релавантних информација до којих је дошао током посете, израдиће извештај о посети и установи упутити потребне препоруке.

b_250_0_16777215_00_images_20190702slika2.jpgНационални механизам за превенцију тортуре (НПМ) посетио је данас Клинику за психијатрију Клиничког центра Србије ради утврђивања положаја пацијената и услова у којима су збринути, провере поштовања њихових права и законитости и правилности рада клинике.

Заштитник грађана Зоран Пашалић и чланови тима НПМ-а разговарали су са директором клинике проф. др Александаром Јовановићем и руководиоцима свих одељења клинике. У оквиру најављење посете, представници НПМ-а обишли су стационарно одељење и амбуланту Клинике за психијатрију и том приликом омогућен им је увид у тражену документацију, разговор са болничким особљем и пацијентима.

На основу данашње посете, која је прва посета НПМ-а овој установи, НПМ ће израдити извештај и клиници упутити одговарајуће препоруке. 

b_250_0_16777215_00_images_20190704trbunje.jpgДогађаји у Дому за смештај одраслих и старих лица у Трбуњу, почетком године узнемирили су јавност. Медији су пренели вест о три смртна случаја у установи, а фотографијама документовали изузетно лоше услове у којима су корисници збринути. Надлежна министарства и инспекције реаговале су по објављивању медијских текстова и започеле поступке из своје надлежности.

Недостатак кревета, постељина, гардеробе за кориснике, али и зидови прекривени мемлом и незагрејане просторије пратили су медијски опис стања установе и упућивали на лош положај корисника и кршење њихових људских права.

Реагујући у оквиру свог мандата, НПМ Заштитника грађана је крајем јуна обавио ненајављену посету дому у Трбуњу ради даље провере законитости и правилности рада установе, током које су запослени у дому остварили пуну сарадњу са представницима НПМ-а, омогућивши им увид у документацију и разговоре са особљем и корисницима.

У току је израда извештаја о посети са препорукама, а по прикљупљању свих информација и утврђивања релевантних чињеница, Заштитник грађана ће обавестити јавност.