a

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је 24. и 25. децембра ненајављену посету КПЗ-у Ниш. Осим провере која се односи на примену видео надзора и праксу поверљивих разговора са управником, посебна пажња током ове посете посвећена је поступању према зависницима од психоактивних супстанци.

Постојање психоактивних супстанци у затворима НПМ контролише и посматра са безбедносног, здравственог и третманског аспекта, а том проблему нарочита пажња биће посвећена у наредној години у циљу свеобухватног сагледавања ситуације и израде тематског извештаја.

У посете које ће бити извршене у 2020. години и које ће се односити на проблем постојања дрога у затворима биће укључени и специјализовани стручњаци, а планираним истраживањем намеравамо да пре свега утврдимо степен присутности психоактивних супстанци у затворима и одговор казнено – поправних завода на тај проблем.

b_250_0_16777215_00_images_20191225_aerodromnis.jpg

Током боравка у Нишу, НПМ је обавио и ненајављену посету станици граничне полиције Ниш – аеродром и Аеродрому Константин Велики. НПМ је први пут био овде, а тема је била поступање према странцима којима није дозвољен улазак у земљу. Представници НПМ обишли су посебну просторију која је обезбеђена за смештај онима којима је забрањен улазак у земљу, остварили увид у тражену евиденцију и обавили разговор са полицијским службеницима и аеродромским обезбеђењем. О извршеној посети НПМ ће сачинити извештај и упутити га надлежнима.

 

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је надзор над принудним удаљењем држављанина Народне Демократске Републике Алжир.

Њему је почетком новембра ове године донето решење о враћању са забраном уласка у Републику Србију и истовремено одређен боравак у Прихватилишту за странце, где је боравио до удаљења.

Земљу је напустио преко аеродрома Никола Тесла, до којег су га спровели полицијски службеници МУП-а Србије. Током поступка удаљења држављанина Алжира, НПМ није забележио никакве неправилности.

Посетом Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, представници Заштитника грађана из Одељења националног механизма за превенцију тортуре и Сектора за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом обележили су Међународни дан људских права, желећи да укажу на значај дечје и адолесцентне психијатрије и проблеме са којима се деца и млади са неуролошким, интелектуалним и менталним потешкоћама, као и њихови родитељи, суочавају у све већем броју и на све млађем узрасту.

b_250_0_16777215_00_images_20191210_klinika.jpgКлиника представља највећу установу за дечју и адолесцентну неурологију и психијатрију на Балкану и јединствена је по примени концепта неуропсихијатрије у земљи, а истовремено је и центар за ретке неуролошке болести, наставна база катедри за неурологију и психијатрију Медицинског факултета Универзитета у Београду и седиште Друштва за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије. Јединственост ове установе је у могућности комплетне дијагностике коморбидитета тј. удружених симптома из области неуролошких и психијатријских поремећаја, пре свега первазивних развојних поремећаја, а који су својствени дечјем и адолесцентном добу.

Руководство Клинике упознало је представнике Заштитника грађана са историјатом Клинике, организацијом рада и значајем ове установе у систему здравствене заштите. Наглашено је да је Клиника пацијентима на располагању 24 сата свакога дана у години, да је за школску децу организована настава, као и да се на Клиници лече и пацијенти из појединих земаља у региону. Представници Заштитника грађана обишли су просторије Клинике и смештајне капацитете за боравак деце са њиховим пратиоцима током лечења у овој установи. Током посете запослени су пренели НПМ тиму да постоји потреба за повећањем капацитета тј. броја лежајева за психијатријске пацијенте, будући да их тренутно има свега десет. Указали су такође и на потребу за отварањем дневне болнице за психијатријске пацијенте у склопу ове установе, у којој би се одвијале и едукације родитеља.

Национални механизам за превенцију тортуре је у четвртак, 28. новембра, обавио надзор над два поступка принудног удаљења странаца из земље.

Представници НПМ-а пратили су удаљење држављанина Авганистана који је на основу Споразума о реадмисији изручен Бугарској. Он је из Прихватилишта за странце превезен до Граничног прелаза Градина и тамо предат бугарским властима.

Такође, НПМ је пратио и удаљење држављанина Алжира, који је такође боравио у Прихватилишту за странце. Он је летом преко Рима враћен у Алжир, у пратњи наших полицијских службеника. Због кашњења информације из Министарства унутрашњих послова, НПМ није успео да испрати комплетну процедуру, већ само удаљење држављанина Алжира од Прихватилишта за странце до укрцавања у авион.

 

Посетом касарни ''Ратко Павловић – Ћићко'' у Прокупљу, коју је обавио у петак, 25. октобра 2019. године, Национални механизам за превенцију тортуре завршио је обилазак војних објеката планираних за ову годину. Посете касарнама, које се спроводе у циљу праћења начина извршења дисциплинских санкција - забрана напуштања војног објекта и забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту, у августу су уведене као нова, редовна активност НПМ-а.

У протекла три месеца НПМ је обишао 16 касарни, а војна лица у посећеним касарнама су остварила пуну сарадњу са НПМ-ом и пружила све тражене и потребне информације. На основу обављених посета, НПМ ће сачинити тематски, свеобухватни извештај у којем ће представити своје налазе о положају лица којима је изречена дисциплинска санкција и условима затеченим у просторијама у којима се та санкција спроводи.

b_250_0_16777215_00_images_20191025_zatvor.jpgНПМ је у четвртак и петак обавио прву, системску контролу Окружног затвора у Прокупљу, током које је контролисано стање у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. Посета је претходно најављена, а у тиму су били представници Заштитника грађана, Комитета правника за људска права и Међународне мреже помоћи. Током посете чланови НПМ тима разговарали су са готово свим затеченим лицима, којих је било око 50, извршили увид у документацију и обишли све просторије у којима бораве лица лишена слободе, као и заводску економију, која је удаљена неколико километара и на којој се осуђеници баве пољопривредом.

Сарадња са Заводом и службеницима била је изузетна, а налазе и чињенице утврђене током посете НПМ ће приказати у извештају, који ће бити објављен и упућен контролисаној установи.

b_250_0_16777215_00_images_20191025_prokuplje1.jpgНПМ тим је 24. и 25. октобра 2019. године био у контролној посети Полицијској управи Прокупље у циљу праћена поступања по препорукама које су јој упућене 2015. године.

Посећене су полицијска станица Блаце, Куршумлија, Житорађа, као и саобраћајна испостава у Прокупљу, коју је НПМ обишао у току ноћи. Све посете су биле ненајављене и предвиђене планом посета за 2019. годину, а сарадња са полицијским службеницима је била добра, што је са становишта НПМ-а утолико значајније, јер посете нису биле најављене руководиоцима. Посете су обавили запослени у НПМ-у, а у ноћној посети учествовао је и лекар специјалиста судске медицине, представник удружења Међународна мрежа помоћи IAN.

Током посете обављен је разговор са лицем које је било задржано по Законику о кривичном поступку у просторијама Окружног затвора Прокупље. Притворени грађанин није имао примедбе на поступање полицијских службеника према њему и оценио га је коректним.