a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у периоду од октобра до децембра 2020. године седиште ПУ за град Београд и више полицијских станица, ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима у вези са поштовањем основних права: права на приступ адвокату и лекару, права да се блиска особа обавести о лишењу слободе и упознавање са правима. У Одељењу притвора ОЗ Београд тим НПМ-а је разговарао са више притвореника који су у претходном периоду примљени у Завод на околности поступања полиције.

О посети је сачињен Извештај са пет препорука ПУ за град Београд, које се односе на унапређење поступања у погледу обавештавања задржаних лица о њиховим правима и вођења документације о задржавању, обавештења блиске особе, начина обављања лекарских прегледа, обезбеђивања постељине и одговарајуће исхране.

Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да је начелник ПУ за град Београд депешом пренео препоруке свим посећеним полицијским станицама и наложио да са њима упознају све полицијске службенике и предузму активности ради њихове примене. Полицијске станице су, како се наводи у акту органа, одговориле да су упознате са препорукама и да у потпуности поступају по њима.

b_250_0_16777215_00_images_kovin_3.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 5. априла 2021. године системску посету Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“. У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и лекар специјалиста психијатар и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији.

НПМ-a је током посете обишао смештајне капацитете и разговaрао са управом ове здравствене установе о начину остваривања права пацијената, одвијању радно-окупационе терапије, мерама заштите и сл. Такође, извршен је увид у релевантну медицинску документацију у вези са процедуром пријема, лечењем и применом мере физичког спутавања.

Руководство и запослени остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ.

НПМ похваљује активности које су предузете у правцу унапређења материјалних услова, а посебно напоре Специјалне болнице да преко мобилних тимова прати стање отпуштених пацијената, успостави телефонску линију за подршку током криза у породичном окружењу, као и активности у циљу едукације породице о природи болести њиховог члана и потреби сарадње у даљем току лечења.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је 2. априла 2021. године касарну ''Генерал Павле Јуришић – Штурм'' у Пожаревцу. Циљ посете је био праћење поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посетама војним објектима Војске Србије које су реализоване у 2019. години, када је, између осталог, обављена прва посета касарни у Пожаревцу. У том периоду је извршена адаптација просторије за извршење дисциплинске санкције забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту. Извештај о посетама војним објектима достављен је Војсци Републике Србије у јуну 2020. године.

Како су радови у међувремену завршени, током прошлонедељне посете проверавани су материјални и други услови за боравак санкционисаних војника у просторији. Такође, од команданта касарне и других војних старешина добијене су информације о начину на који су препоруке НПМ-а прихваћене и имплементиране.

Сарадња представника тима НПМ-а са припадницима Војске РС била је на веома високом нивоу.

b_250_0_16777215_00_images_KPZ_Pozarevac.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 1. априла 2021. године посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу. У тиму су поред запослених из Заштитника грађана биле и представница Виктимолошког друштва Србије и лекар специјалиста судске медицине.

Имајући у виду да је 21. децембра прошле године обележено десет година од усвајања Правила УН о третману жена затвореница и ванзаводским мерама за жене које су учиниле кривична дела, познатих под називом Правила из Бангкока (Бангкочка правила), као и чињеницу да је НПМ Србије на Међународни дан жена 8. март, по први пут заједнички са Асоцијацијом за превенцију тортуре и већим бројем мониторинг тела из читавог света, позвао државне органе на континуирано деловање у циљу заштите жена у затвору, НПМ је током посете пратио усклађеност са Бангкочким правилима.

b_250_0_16777215_00_images_KPZ_POzarevac_1.jpgТим НПМ је обишао смештајне капацитете у Заводу, новоизграђени објекат, економију, део Завода у коме су смештене осуђенице са децом, остварио увид у релевантну документацију у Служби за опште послове, Служби за здравствену заштиту, Служби за третман и Служби за обезбеђење. Такође, обављени су разговори са руководством Завода и начелницима надлежних служби, као и са више осуђеница. Посебна пажња посвећена је начину остваривања здравствене заштите осуђеница, као и положају трудница и осуђеница које у Заводу бораве са децом.

Професионално поступање руководства и свих службеника завода током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 25. марта 2021. године ненајављену посету седишту ПУ Сомбор.

b_250_0_16777215_00_images_sombor.jpgНПМ је током посете посветио пажњу начину на који се омогућава остваривање основних права задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, као и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање које су недавно реновиране у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 25. марта 2021. године контролну посету Казнено-поправном заводу у Сомбору у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у децембру 2018. године. У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и представници Покрајинског омбудсмана као и доктор специјалиста судске медицине.

Тим НПМ је разговарао са управником Завода и руководиоцима надлежних служби, обишао смештајне капацитете: просторије за смештај лица лишених слободе, просторе за шетњу, просторије за посете, просторије за пружање здравствене заштите и сл. НПМ је током посете посебну пажњу посветио начину обављања првог лекарског прегледа при пријему у завод, извршен је увид у извештаје о употреби мера принуде и обављени су ненадзирани разговори са појединим осуђеним лицима.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења.

Професионално поступање руководства и свих службеника завода током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а пратио је од 12. до 17. марта на граници са Републиком Хрватском поступање према мигрантима и тражиоцима азила. Чланови тима, запослени из Заштититника грађана и представник Центра за интеграцију младих, посетили су прихватне центре Принциповац и Шид, Полицијску станицу Шид и Регионални центар граничне полиције према Хрватској. Посета Регионалном центру граничне полиције према Хрватској била је најављена, док су oстале посете биле ненајављене.

Посетама на граници са Хрватском, НПМ је заокружио активности које су се односиле на праћење поступања према мигрантима и тражиоцима азила на границама. На границама са Северном Македонијом и Бугарском праћен је улаз у земљу, док је на граници са Хрватском пажња НПМ била усмерена на поступање према мигрантима и тражиоцима азила приликом изласка из земље.

Такође, 15. марта чланови НПМ-а су први пут посетили новоформирани Регионални центар граничне полиције за унутрашње граничне прелазе. Упознали су се са организацијом и надлежностима центра и поступањем према странцима којима је одбијен улазак у земљу на граничним прелазима у надлежности овог регионалног центра. Такође, информисани су о поступању по препорукама које су до сада, након посета аеродромима у Београду и Нишу, биле упућиване СГП Београд и СГП Ниш – Аеродром.

Посета је била најављена и у тиму је осим представника Заштитника грађана био и представник Центра за интеграцију младих. Током посете је остварена одлична сарадња са представницима Регионалног центра граничне полиције за унутрашње граничне прелазе.