a

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре су 29. јануара 2019. године посетили Окружни затвор у Крагујевцу и Полицијску управу у Крагујевцу, и то седиште Полицијске управе и полицијске станице у Баточини и Лапову.

Посете су обављене ради праћења поступања ових органа по препорукама НПМ које су упућене након претходних посета, а сви службеници посећених институција су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 5. и 6. децембра 2018. године посетио Казнено-поправни завод и Полицијску управу у Сомбору. Посета Казнено-поправном заводу је имала за циљ упознавање са свим аспектима функционисања Завода и поступањем према лицима лишеним слободе. Tоком дводневне посете тим је обишао оба објекта Завода - зграду у центру града у којој су пријемно, полуотворено и затворено одељење и зграду отвореног одељења која се налази ван насеља, разговарао са управом и представницима заводских служби и обавио разговоре са великим бројем осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица.

У просторијама Полицијске управе нису затечене особе којима је одређено полицијско задржавање, а током посете су прибављене информације о поступању Полицијске управе по раније упућеним препорукама НПМ.

Поред представника Заштитника грађана, у саставу тима за посету Заводу су били и представници Покрајинског омбудсмана, као и лекар специјалиста судске медицине.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 08. новембра 2018. године посетио је Дом за лица ометена у менталном развоју у Тутину у циљу праћења поступања према корисницима, као и условима у којима они бораве. Поред представница Заштитника грађана, у тиму за посету је била и представница удржења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-С и експерткиња медицинске струке. Службеници Дома остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ и омогућили му да несметано оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 24. октобра 2018. године је посетио Геронтолошки центар Београд - Дом Бежанијска коса, ради праћења поступања према корисницима ове установе, као и условима у којима бораве. Поред представника Заштитника грађана, у тиму за посету је била и представница удржења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI. Руководство посећене установе успоставило је пуну сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 18. октобра 2018. године обавио посету Станици граничне полиције Београд на Аеродрому ''Никола Тесла'',  у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене у ранијим извештајима и сагледавања актуленог стања у области миграција. Након уводног разговора са полицијским службeницима, НПМ је обишао и просторију у транзитној зони Аеродрома за смештај странаца којима је одбијен улазак у Републику Србију, као и просторију за задржавање лица по основу Законика о кривичном поступку и Закону о прекршајима. Приликом обиласка просторија за смештај странаца, НПМ је обавио разговор са затеченим страним држављанима.

Тим Националног мехнизма за превенцију тортуре је 21. и 22. августа 2018. године посетио Окружни затвор и Полицијску управу у Новом Пазару и Центре за азил у Тутину и Сјеници.

Циљ ових посета је био праћење поступања надлежних органа по раније упућеним препорукама НПМ, као и сагледавање актуелних услова у посећеним установама и поступања према лицима лишеним слободе и мигрантима.

Службеници посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 31. маја и 1. јуна 2018. године обавио редовне посете прихватним центрима у Суботици, Сомбору и Кикинди, ради праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве у овим центрима. Истовремено, посећени су и гранични прелази Хоргош и Келебија, где се НПМ упознао са тренутним могућностима за наставак пута миграната.

У саставу тима НПМ, поред представника Заштитника грађана, били су и представници Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и удружења Београдски центар за људска права.

Службеници Комесаријата за избеглице и миграције из свих посећених центара, као и полицијски службеници који раде на граничним прелазима, су успоставили пуну сарадњу са НПМ.