a

НПМ је 12. августа 2020. године обавио надзор над принудним удаљењем двојице држављана Пакистана, који су по споразуму о реадмисији изручени Румунији. Након што су кратко време провели у Прихватилишту за странце, држављани Пакистана су удаљени преко граничног прелаза Ватин, а цео поступак је протекао без проблема. Такође, нису имали примедбе на услове смештаја у Прихватилишту и поступање полиције током боравка у Србији.

Током надзора службеницима НПМ није омогућено да испрате предају странаца румунским властима, већ је надзор завршен у станици граничне полиције на територији Србије. Стога је у комуникацији са службеницима Управе граничне полиције договорено да се наредни надзори над поступцима принудног удаљења убудуће обаве у потпуности, односно, до предаје странаца властима стране земље.

 

 

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је данас Казнено-поправни завод у Панчеву у циљу праћења поступања по препоруци која је дата у Тематском извештају „Примена принципа ЦПТ о поступању према лицима лишеним слободе за време пандемије корона вируса“ од 15 маја 2020. године. НПМ је тада упутио препоруку Управи за извршење кривичних санкција да предузме потребне мере како би у свим заводима за извршење кривичних санкција постојали услови да сва лица лишена слободе, у случају забране или ограничења посета до које је дошло због епидемије или других ванредних околности, могу да одржавају контакте са члановима породице и другим блиским лицима преко телефона, а уколико забрана или ограничење трају дуже, потребно је обезбедити и друге алтернативне начине комуникације, рачунајући и комуникацију преко интернета уз употребу доступних програма за пренос слике и звука.

У одговору на наведену препоруку Управа за извршење кривичних санкција обавестила је НПМ да је иста прослеђена управницима свих завода и да су  обавезани да омогуће максимално коришћење телефонских говорница свим осуђеним лицима, као и притвореним лицима уз консултације са поступајућим судијама.

НПМ је током посете КПЗ Панчево утврдио да је осуђеним лицима омогућено да поред телефонског контакта, као и посета које су у међувремену поново омогућене, остварују комуникацију са члановима породице и другим блиским лицима преко Скајпа. Наведена комуникација омогућена је сваког дана у периоду од 8 до 14 часова, а за ту сврху у функцији су 4 лаптопа, помоћу којих осуђена лица могу да комуницирају са члановима породице најмање пола сата недељно, а уколико услови дозвољавају и у дужем трајању.

НПМ похваљује чињеницу да је руководство Завода препознало потребу да свако ограничење контаката лица лишеног слободе са спољним светом, укључујући ограничавање посета, треба надокнадити повећаним приступом алтернативним средствима и начинима комуникације (нпр. путем телефона или интернета) и да је предузело активности на поступању по препоруци НПМ-а, а нарочито да се овај вид комуникације одвија и након што су посете поново омогућене.

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетили су јуче и данас две полицијске станице у саставу Полицијске управе за град Београд и то: ПС Вождовац и ПС Савски венац. НПМ је приликом посета полицијским станицама пратио спровођење препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2017. године.

b_250_0_16777215_00_images_20200731_PS_Vozdovac.jpgПосебна пажња била је посвећена мерама заштите од неадекватног поступања и начину остваривања права задржаних лица током задржавања, документовању употребе средстава принуде од стране полицијских службеника, поступању са привремено одузетим предметима и предузетим активностима ради стварања услова за аудио/видео снимање саслушања. Такође, представници НПМ-а обишли су просторије за задржавање које су адаптиране у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чиме су унапређени услови за боравак задржаних лица.

Полицијски службеници су показали висок степен кооперативности, дали одговоре на сва постављена питања, омогућили приступ просторијама за задржавање и другим просторијама у полицијским станицама, као и преглед и увид целокупне тражене документације. Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је јуче Окружни затвор и Полицијску управу у Краљеву. Током посете ОЗ Краљево, посебна пажња била је посвећена поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника.

Постојање психоактивних супстанци у затворима НПМ контролише и посматра са безбедносног, здравственог и третманског аспекта, а кључни налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима.

У ПУ Краљево тим НПМ-а је пратио поступање тог органа по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ).

Сарадња са службеним лицима у обе установе је била веома успешна, закључак је представника НПМ-а након обављених посета.

 

Тим НПМ-a обавио је 24. и 25. јуна 2020. године посету Окружном затвору у Чачку и Полицијској управи у Чачку.

Дводневна посета Окружном затвору у Чачку спроведена је у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе Поред разговора са преко 30 осуђених и прекршајно кажњених лица, извршен је обилазак свих просторија, увид у релевантну документацију, као и разговори са службеним лицима. Такође, НПМ је пажњу посветио и питању присуства психоактивних супстанци у заводу и мерама које се предузимају у том погледу. Током посете, тим НПМ-a разговарао је и са свим притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Тим НПМ-a је обавио две ноћне ненајављене посете и то Полицијској испостави у Чачку и Саобраћајној полицијској испостави, а 25. јуна и полицијској станици у Горњем Милановцу, у оквиру којих је контролисано поступање по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

Све посете су обављене уз пуну сарадњу руководства и запослених у заводу и полицијској управи што представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

b_250_0_16777215_00_images_20200519_PUNS.jpgНационални механизам за превенцију тортуре обавио је јуче посете Окружном затвору и Полицијској управи у Новом Саду.

Током посете Окружном затвору Национални механизам за превенцију тортуре пажњу је посветио питању присуства психоактивних супстанци у заводу и мерама које завод предузима у том погледу. Тим поводом, Национални механизам за превенцију тортуре је разговарао са запосленима у служби за обезбеђење, третман и здравствену заштиту.

Такође, тим Националног механизма за превенцију тортуре разговарао је и са притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је и две полицијске испоставе у саставу Полицијске управе у Новом Саду у оквиру којих је контролисао поступање по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања и обавио разговор са затеченим задржаним лицем на околности поступања полицијских службеника током лишења слободе.

b_250_0_16777215_00_images_20200513_npmsmederevo.jpgНационални механизам за превенцију тортуре посетио је данас Окружни затвор и Полицијску управу у Смедереву.

Посета ОЗ Смедерево била је посвећена контроли присуства психоактивних супстанци у заводу и одговору завода на то, чиме је настављена ова активност, започета крајем претходне године. НПМ је обавио разговоре са службама за обезбеђење, третман и здравствену заштиту, као и са више лица лишених слободе. Такође, у разговору са недавно притворенима, представници НПМ-а, проверавали су и поступање полиције према њима приликом лишења слободе.

У посети Полицијској управи у Смедереву, НПМ је контролисао поступање полицијске управе по препорукама ЦПТ-ја, као и употребу средстава принуде, проверавао постојеће притужбе, начин саслушања, поступање са привремено одузетим предметима, услове у просторијама за задржавање и поступање према задржаним грађанима.