a

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре посетили су данас и јуче шест полицијских станица у саставу Полицијске управе за Град Београд - ПС Звездара, ПС Палилула, ПС Чукарица, ПС Раковица, ПС Врачар и ПС Земун. НПМ је приликом посета полицијским станицама пратио спровођење препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2017. године.

Посебна пажња посвећена је мерама заштите од неадекватног поступања и начину остваривања права задржаних лица током задржавања, документовању употребе средстава принуде од стране полицијских службеника, поступању са привремено одузетим предметима и предузетим активностима ради стварања услова за аудио/видео снимање саслушања.

Полицијски службеници су показали висок степен кооперативности, дали одговоре на сва постављена питања, омогућили приступ просторијама за задржавање и другим просторијама у полицијским станицама, као и преглед, увид и фотографисање целокупне тражене документације.

Омогућен је и несметан и ненадзирани разговор са затеченим лицима лишеним слободе по избору чланова НПМ тима. Лица са којима је обављен ненадзирани разговор у просторијама за задржавање нису имала примедбе на поступање полицијских службеника према њима.

b_250_0_16777215_00_images_20200130_posetaps.jpgЗаменица заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић са сарадницама посетила је данас две полицијске станице у саставу Полицијске управе за Град Београд. Контролне посете Полицијској станици Стари град и Полицијској станици Нови Београд обављене су будући да Заштитнику грађана, ни након више ургенција, Министарство унутрашњих послова није доставило обавештење о поступању по препорукама из извештаја о посетама НПМ упућеним 30. јула и 30. септембра 2019. године.

Командири посећених полицијских станица обавестили су заменицу Тањевић о препорукама по којима су у потпуности поступили, као и о предузетим активностима и поднетим захтевима ради имплементације препорука за чије су спровођење неопходна финансијска средства и/или ангажовање других организационих јединица МУП-а.

У Полицијској станици Стари град затечена су два задржана лица. Будући да је једно задржано лице спавало, са другим је обављен ненадзирани разговор у просторији за задржавање. Он није имао примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је да није био изложен психичком и физичком малтретирању, нити непрофесионалном понашању полицијских службеника. Навео је и да је обавештен о својим правима и да му је уручено решење о задржавању.

У Полицијској станици Нови Београд у току је реновирање просторија за задржавање како би се услови у њима ускладили са важећим прописима и стандардима.

У обе полицијске станице, полицијски службеници су професионално поступали током посете НПМ-а, што представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана. Мониторинг тиму НПМ-а пружене су све тражене информације, омогућен обилазак просторија за задржавање и канцеларија у којима се обављају саслушања, увид у релевантну документацију и разговор са задржаним лицем.

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић са сарадницом из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре, обавила је надзор над принудним удаљењем држављанина Украјине. Надзор је започео у раним јутарњим часовима у Прихватилишту за странце, где је са држављанином Украјине обављен ненадзирани разговор. Држављанин Украјине није имао примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је да жели да се врати у Украјину и да му је авионске карте обезбедила Међународна организација за миграције (ИОМ). Током разговора са њим, нису уочени било који знаци узнемирености због удаљења и/или поступања полицијских службеника према њему.

b_250_0_16777215_00_images_20200128_slika11.jpgНакон тога, остварен је увид у релевантну документацију и обављен разговор са службеним лицима на околност поштовања права ових лица током боравка у Прихватилишту. У поступку принудног удаљења надзирано је смештање држављанина Украјине у службено возило и пут до Аеродрома Никола Тесла. У Прихватилишту за странце обављен је и ненадзирани разговор са држављанином Авганистана, чије је удаљење такође планирано за данашњи дан.

На Аеродрому Никола Тесла, посећена је просторија у међународном транзитном простору аеродрома намењена смештају странаца, који не испуњавају  услове за улазак у Републику Србију, у којој су затечена петорица пунолетних мушкарца, држављана Турске, Украјине, Туниса и Индије, као и посебно опремљена просторија  за смештај жена са децом, у којој у тренутку посете није било  никога.

b_250_0_16777215_00_images_20200128_slika22.jpgДр Наташа Тањевић је са једним од странаца, који је затечен у просторији у међународном транзитном простору аеродрома обавила ненадзирани разговор и он није имао примедби на поступање полиције према њему. Након тога је о начину поступања према овој категорији странаца и начину на који та лица остварују своја права током боравка у транзиту, обављен разговор са полицијским службеницима у станици граничне полиције.

Током поступка надзора, као и током посете Аеродрому, сви полицијски службеници остварили су пуну сарадњу са представницима Заштитника грађана и пружили све тражене информације.

О обављеној посети и надзору над поступком принудног удаљења, НПМ ће у предстојећем периоду сачинити посебне извештаје.

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је 24. и 25. децембра ненајављену посету КПЗ-у Ниш. Осим провере која се односи на примену видео надзора и праксу поверљивих разговора са управником, посебна пажња током ове посете посвећена је поступању према зависницима од психоактивних супстанци.

Постојање психоактивних супстанци у затворима НПМ контролише и посматра са безбедносног, здравственог и третманског аспекта, а том проблему нарочита пажња биће посвећена у наредној години у циљу свеобухватног сагледавања ситуације и израде тематског извештаја.

У посете које ће бити извршене у 2020. години и које ће се односити на проблем постојања дрога у затворима биће укључени и специјализовани стручњаци, а планираним истраживањем намеравамо да пре свега утврдимо степен присутности психоактивних супстанци у затворима и одговор казнено – поправних завода на тај проблем.

b_250_0_16777215_00_images_20191225_aerodromnis.jpg

Током боравка у Нишу, НПМ је обавио и ненајављену посету станици граничне полиције Ниш – аеродром и Аеродрому Константин Велики. НПМ је први пут био овде, а тема је била поступање према странцима којима није дозвољен улазак у земљу. Представници НПМ обишли су посебну просторију која је обезбеђена за смештај онима којима је забрањен улазак у земљу, остварили увид у тражену евиденцију и обавили разговор са полицијским службеницима и аеродромским обезбеђењем. О извршеној посети НПМ ће сачинити извештај и упутити га надлежнима.

 

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је надзор над принудним удаљењем држављанина Народне Демократске Републике Алжир.

Њему је почетком новембра ове године донето решење о враћању са забраном уласка у Републику Србију и истовремено одређен боравак у Прихватилишту за странце, где је боравио до удаљења.

Земљу је напустио преко аеродрома Никола Тесла, до којег су га спровели полицијски службеници МУП-а Србије. Током поступка удаљења држављанина Алжира, НПМ није забележио никакве неправилности.

Посетом Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, представници Заштитника грађана из Одељења националног механизма за превенцију тортуре и Сектора за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом обележили су Међународни дан људских права, желећи да укажу на значај дечје и адолесцентне психијатрије и проблеме са којима се деца и млади са неуролошким, интелектуалним и менталним потешкоћама, као и њихови родитељи, суочавају у све већем броју и на све млађем узрасту.

b_250_0_16777215_00_images_20191210_klinika.jpgКлиника представља највећу установу за дечју и адолесцентну неурологију и психијатрију на Балкану и јединствена је по примени концепта неуропсихијатрије у земљи, а истовремено је и центар за ретке неуролошке болести, наставна база катедри за неурологију и психијатрију Медицинског факултета Универзитета у Београду и седиште Друштва за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије. Јединственост ове установе је у могућности комплетне дијагностике коморбидитета тј. удружених симптома из области неуролошких и психијатријских поремећаја, пре свега первазивних развојних поремећаја, а који су својствени дечјем и адолесцентном добу.

Руководство Клинике упознало је представнике Заштитника грађана са историјатом Клинике, организацијом рада и значајем ове установе у систему здравствене заштите. Наглашено је да је Клиника пацијентима на располагању 24 сата свакога дана у години, да је за школску децу организована настава, као и да се на Клиници лече и пацијенти из појединих земаља у региону. Представници Заштитника грађана обишли су просторије Клинике и смештајне капацитете за боравак деце са њиховим пратиоцима током лечења у овој установи. Током посете запослени су пренели НПМ тиму да постоји потреба за повећањем капацитета тј. броја лежајева за психијатријске пацијенте, будући да их тренутно има свега десет. Указали су такође и на потребу за отварањем дневне болнице за психијатријске пацијенте у склопу ове установе, у којој би се одвијале и едукације родитеља.

Национални механизам за превенцију тортуре је у четвртак, 28. новембра, обавио надзор над два поступка принудног удаљења странаца из земље.

Представници НПМ-а пратили су удаљење држављанина Авганистана који је на основу Споразума о реадмисији изручен Бугарској. Он је из Прихватилишта за странце превезен до Граничног прелаза Градина и тамо предат бугарским властима.

Такође, НПМ је пратио и удаљење држављанина Алжира, који је такође боравио у Прихватилишту за странце. Он је летом преко Рима враћен у Алжир, у пратњи наших полицијских службеника. Због кашњења информације из Министарства унутрашњих послова, НПМ није успео да испрати комплетну процедуру, већ само удаљење држављанина Алжира од Прихватилишта за странце до укрцавања у авион.