a

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је 14. јуна 2019. године ненајављену посету Полицијској управи Пожаревац и Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу - Забели. Тим НПМ се, поред представника Заштитника грађана, састојао и од представника Комитета правника за људска права и експерта - лекара специјалисте судске медицине.

У циљу превенције тортуре и/или другог облика злостављања, посебна пажња била је посвећена поступању полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима. Један део тима НПМ обишао је просторију за задржавање у Полицијској испостави, док је други део тима у Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забели обавио разговоре са притвореницима. Лекар специјалиста судске медицине извршио је увид у релевантну медицинску документацију са првог лекарског прегледа након пријема лица у Завод и начин документовања, евентуално, уочених повреда.  

Иако је посета била ненајављена, сарадња органа са тимом НПМ била је потпуна и конструктивна, на који начин је омогућено остваривање мандата НПМ у конкретном случају.  

Тим Националног механизма за превенцију тортуре посетио је 13. јуна 2019. године ПУ за град Београд, ПС Стари Град у циљу испитивања поступања полицијских службеника према задржаним лицима. Том приликом чланови НПМ-а обавили су разговор са затеченим задржаним лицем и полицијским службеницима, остварили су увид у релевантну документацију, а обишли су и просторије за задржавање грађана.

Иако је посета била ненајављена, сарадња органа са тимом НПМ била је добра и коопеартивна, што је омогућило НПМ-у да у потпуности оствари свој мандат у конкретној посети.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 8. јуна 2019. године, обавио ноћну, ненајављену посету Полицијској станици Нови Београд.

Циљ посете је био упознавање са начином на који полицијски службеници поступају према лицима лишеним слободе и њихово усмеравање на поступање у складу са важећим прописима и стандардима.

Професионална и кооперативна сарадња полицијских службеника омогућила је да чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре остваре свој мандат у потпуности током трајања посете.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 8. маја 2019. године обавио контролну посету Казнено - поправном заводу у Нишу у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети 2017. године и сагледавања актуленог стања у Заводу. Током посете, НПМ је обавио разговоре са представницима заводских служби и обишао смештајне просторије лица лишених слободе у другом павиљoну Завода. Такође, тим је обавио и ненадзиране разговоре са притвореним и лицима којима је одређено тужилачко задржавање до 48 сати по Законику о кривичном поступку, а налазе се на смештају у просторијама КПЗ Ниша. 

Сви службеници Завода остварили су пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да у потпуности оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 24. априла 2019. године обавио надзор над поступком принудног удаљења држављана Народне Републике Кине. Они су једно време били смештени у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, а Републику Србију су напустили авионским летом са Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд.

Ово је био први надзор на принудним удаљењем који је НПМ обавио од почетка примене новог Закона о странцима, којим је уређена обавеза за НПМ да врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је данас седиште ПУ Јагодина, ПС Ћуприја и КПЗ Ћуприја. Тим је, поред представника Заштитника грађана, бројао и представника Комитета правника за људска права и лекара специјалисте судске медицине.

Током посете једна део тима пратио је поступање по препорукама које су ПУ Јагодина упућене у претходном извештају, а посебна пажња, са становишта превенције тортуре и/или другог облика злостављања, била је посвећена поступању полицијских службеника према лицима која се задржавају у седишту ПУ Јагодина и ПС Ћуприја.

Истовремено, у циљу испитивања поступања полицијских службеника према грађанима који су били на задржавању, други део тима је у КПЗ Ђуприја обављао разговоре са задржаним лицем и притвореницима који су на спровођење те мере доведени након задржавања у полицијским станицама у саставу ПУ Јагодина, за које време је лекар специјалиста судске медицине прегледао релевантну медицинску документацију сачињену приликом пријема у тај завод. Посебна пажња посевћена је и адекватношћу обављања лекарских прегледа након пријема лица у тај завод и начину документовања евентуално уочених повреда.  

Иако је посета била ненајављена сарадња органа са тимовима НПМ била је добра и коопеартивна, што је омогућило НПМ-у да у потпуности оствари свој мандат у конкретном случају.   

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је у четвртак, 28. фебруара 2019. године, обавио ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици. Главни циљ ове посете је био упознавање са стањем у пријемном одељењу, за које је НПМ приликом претходних посета утврдио да је пренасељен. У тиму НПМ су, поред представника Заштитника грађана, били и представници Покрајинског омбудсмана и Комитета правника за људска права.