a

Заштитник грађана Зоран Пашалић обавио је у недељу, 1. августа 2021. године, ненајављену посету Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику. Он је том приликом са својим сарадницима из НПМ-а и лекаром судске медицине др Ђорђем Алемпијевићем извршио детаљну контролу услова у којима бораве корисници тог дома.

„Током посете обишли смо установу и проверавали услове смештаја, режим здравствене заштите и дневних активности, разговарали смо са запосленима, као и са корисницима дома о начину остваривања њихових права. Такође, извршили смо увид у релевантну медицинску документацију“, навео је заштитник грађана Зоран Пашалић након посете.

По његовим речима, иако је посета била ненајављена, присутно особље поступало је професионално и пружало је максималну сарадњу тиму Заштитника грађана у обављању контроле рада установе и услова смештаја корисника.

Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику постоји готово педесет година, данас у њему борави скоро 500 корисника.

b_250_0_16777215_00_images_20210803Trbunje.jpgЗаштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 30. јула 2021. године контролну посету Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“.

Посета је обављена у циљу праћења поступања по препорукама које су овом Дому упућене након посете обављене 2019. године. У тиму за посету је, поред запослених у Одељењу НПМ-а, била и представница Комитета правника за људска права.

Иако је посета била ненајављена, руководство и запослени у Дому су остварили пуну сарадњу са представницима НПМ-а, омогућивши увид у релевантну документацију, разговоре са корисницима, као и обилазак Дома.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја корисника, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се у потпуности омогући остваривање свих права корисника.

b_250_0_16777215_00_images_20210726Dom.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 24. јула 2021. године обавио ненајављену ванредну посету Дому за децу ометену у развоју Колевка у Суботици. Посета је иницирана анонимним писменим обраћањем које се односи на лоше поступање према корисницима наведеног дома, а које нам је проследило удружење Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С.

Тим за посету су чинили заштитник грађана мр Зоран Пашалић, заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, запослени из институције Заштитника грађана и лекар специјалиста судске медицине.

 

b_250_0_16777215_00_images_20210726Dom2.jpgТоком посете тим је разговaрао са запосленима установе о начину остваривања права корисника, извршио обилазак установе, односно проверавао услове смештаја, режим активности, као и мере заштите, здравствену заштиту и друго. Такође, извршен је увид у релевантну медицинску документацију.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 17. јуна 2021. године ненајављену посету седишту ПУ Нови Пазар.

НПМ се током посете посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, као и праву да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу. У оквиру тог методолошког приступа значајан сегмент остваривања права је и информисање задржаних лица о својим правима, о чему је посебно било речи у разговору са полицијским службеницима.

Тим НПМ-а је, такође, обишао просторију за задржавање како би проверио да ли је иста у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије.

Професионално поступање руководства и свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

b_250_0_16777215_00_images_20210615Kasarna.jpgНационални механизам за превенцију тортуре обавио је 11. јуна 2021. године контролну посету касарни „Војвода Петар Бојовић“ у Лесковцу ради праћења поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посетама војним објектима Војске Србије које су реализоване у 2019. години.

Током посете проверавани су материјални и други услови у дисциплинској просторији, од војних старешина су прибављене информације о начину на који је поступљено по препорукама НПМ-а и извршен је увид у релевантну документацију.

Сарадња представника тима НПМ-а са припадницима Војске Републике Србије је, као и до сада, била на високом нивоу.

b_250_0_16777215_00_images_20210615Zatvor2.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 10 и 11. јуна. 2021. године посету Окружном затвору у Лесковцу. Посета је обављена у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Током посете, тим НПМ-а је обавио групне и појединачне разговоре са преко 70 осуђених лица, која се налазе у затвореном одељењу, на извршењу дисциплинске мере и према којима су примењене мере принуде.

Поред наведеног, извршен је увид у документацију која се односи на употребу мера принуде, ванредне догађаје, притужбе лица лишених слободе, Књигу повреда, као и начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у Завод.

b_250_0_16777215_00_images_20210615Zatvor.jpgТакође, тим НПМ-а је обишао нови павиљон који је изграђен прошле године и који испуњава потребне стандарде, а са управником Завода разговарао о даљим активностима које су у плану везано за унапређење положаја лица лишених слободе, посебно у погледу могућности за радно ангажовање.

У тиму НПМ-а био је и лекар специјалиста психијатрије који је посебну пажњу посветио разговору са лицима која су се самоповређивала.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

b_250_0_16777215_00_images_20210615Bolnica.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 10. и 11. јуна 2021. године редовну посету Служби за психијатрију Опште болнице у Лесковцу, у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Ради сагледавања стања и доприноса унапређењу положаја психијатријских пацијената и поступања према особама са менталним сметњама у складу са стандардима у овој области, поред провере материјалних услова, посебна пажња посвећена је и процедури пријема, поступању према агитираним пацијентима и другим питањима од значаја за превенцију тортуре. Такође, обављени су групни и појединачни разговори са појединим пацијентима који су истакли да су задовољни начином рада и поступањем лекара и медицинског особља према њима. Тим НПM-а је такође разговарао са запосленима о начину остваривања права пацијената и пружању здравствене заштите и извршио увид у релевантну документацију.

Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије.