a

Заменица заштитника грађана и руководилац НПМ др Наташа Тањевић је са сарадницима из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре учествовала на 2. састанку Мреже НПМ земаља Југоисточне Европе, који је организован путем интернета 7. децембра 2020. године. Састанак је био посвећен мониторингу заштитних мера у првим сатима полицијског притвора, праћењу поступања по препорукама (follow up) као и одговорима на изазове у остваривању мандата НПМ у време епидемије болести COVID 19.

Др Наташа Тањевић је представила учесницима састанка методологију коју НПМ примењује у свом раду, односно начин обављања посета, израде извештаја, праћења поступања по упућеним препорукама као и стратегије које примењује како би се обезбедило поступање по препорукама. Овакав приступ укључује, како је истакла, јасан и образложен извештај са препорукама, стални дијалог са органима и установама које НПМ посећује, као и писану комуникацију са надлежним органима и прибављање информација које су од значаја за НПМ.

У другом делу састанка, који је био посвећен раду НПМ у време епидемије COVID 19, представљене су методологије рада НПМ из других држава, које су прилагођене условима епидемије. Др Наташа Тањевић је представила начин на који је НПМ обављао посете у овим условима и упознала учеснике са најважнијим резултатима рада.

Такође, на састанку је одлучено да НПМ Мађарске буде председавајући Мрежом 2021. године.