a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадницом из НПМ тима обишла је јуче Прихватилиште за странце у Падинској Скели, где је обављен надзор над поступком принудног удаљења породице са два малолетна детета, држављана Ирана и четворо држављана Авганистана.

Уз услуге преводиоца за фарси језик, обављени су ненадзирани разговори са странцима, а с обзиром на то да је у поступку принудног удаљења била и породица са двоје деце, посебна пажња посвећена је условима у прихватилишту и поступању према деци током боравка у прихватилишту и приликом смештања у службено возило. НПМ је констатовао да је породици из Ирана у прихватилишту био обезбеђен смештај одвојено од других лица која су чекала принудно удаљење, чиме им је омогућена потребна приватност, у складу са законом, и да су, ради превоза до граничног прелаза, малолетна деца са мајком била у засебном путничком службеном возилу.

Представницима НПМ тима омогућен је увид у релевантну документацију и разговор са службеним лицима у вези са поштовањем права лица која су била у поступку принудног удаљења. НПМ је надгледао њихово смештање у службено возило којим су потом превезени до граничног прелаза Градина.

Странци са којима је обављен разговор навела су да немају примедби на услове у Прихватилишту и поступање полицијских службеника према њима.

Током посете, сви полицијски службеници остварили су пуну сарадњу са НПМ-ом кроз пружање тражених информација и омогућавање ненадзираних разговора са странцима.