a

b_250_0_16777215_00_images_20200303_slika1.jpgЗаменица заштитника грађана др Наташа Тањевић и представници Националног механизма за превенцију тортуре су 27. и 28. фебруара обавили редовну посету Казнено поправном заводу Панчево у складу са планом посета за 2020. годину. Поред представника НПМ-а, у тиму за посету налазили су се и представници Покрајинског омбудсмана, представници ЈУКОМ-а и специјалиста судске медицине - представник ИАН-а.

Током посете обављена је системска контрола стања у заводу у погледу поштовања права лица лишених слободе, уз пуну сарадњу руководства и свих запослених у казнено поправном заводу. НПМ тиму пружене су све тражене информације, омогућени су ненадзирани разговори са великим бројем лица лишених слободе, обилазак свих просторија и увид у комплетну документацију. Професионално поступање руководства и запослених у заводу током трајања посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.b_250_0_16777215_00_images_20200303_slika2.jpg

О извршеној посети, НПМ ће сачинити извештај који ће бити достављен заводу и другим надлежним органима.