a

b_250_0_16777215_00_images_20200130_posetaps.jpgЗаменица заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић са сарадницама посетила је данас две полицијске станице у саставу Полицијске управе за Град Београд. Контролне посете Полицијској станици Стари град и Полицијској станици Нови Београд обављене су будући да Заштитнику грађана, ни након више ургенција, Министарство унутрашњих послова није доставило обавештење о поступању по препорукама из извештаја о посетама НПМ упућеним 30. јула и 30. септембра 2019. године.

Командири посећених полицијских станица обавестили су заменицу Тањевић о препорукама по којима су у потпуности поступили, као и о предузетим активностима и поднетим захтевима ради имплементације препорука за чије су спровођење неопходна финансијска средства и/или ангажовање других организационих јединица МУП-а.

У Полицијској станици Стари град затечена су два задржана лица. Будући да је једно задржано лице спавало, са другим је обављен ненадзирани разговор у просторији за задржавање. Он није имао примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је да није био изложен психичком и физичком малтретирању, нити непрофесионалном понашању полицијских службеника. Навео је и да је обавештен о својим правима и да му је уручено решење о задржавању.

У Полицијској станици Нови Београд у току је реновирање просторија за задржавање како би се услови у њима ускладили са важећим прописима и стандардима.

У обе полицијске станице, полицијски службеници су професионално поступали током посете НПМ-а, што представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана. Мониторинг тиму НПМ-а пружене су све тражене информације, омогућен обилазак просторија за задржавање и канцеларија у којима се обављају саслушања, увид у релевантну документацију и разговор са задржаним лицем.