a

НПМ је 24. септембра надзирао принудно удаљење држављанина Индије, који је у Србији провео више месеци. Најпре је боравио у центрима за смештај миграната Комесаријата за избеглице и миграције, а од јула месеца налазио се у Прихватилишту за странце у Падинској Скели. Авионску карту и документацију обезбедила му је Међународна организација за миграције (ИОМ), а земљу је напустио летом за Доху са Аеродрома Никола Тесла.

НПМ, који је надзирао поступак његовог удаљења, није забележио неправилности, a држављанин Индије се није жалио на поступање службеника Републике Србије са којима се сусретао током боравка у нашој земљи.