a

Посетом касарани ''Мајор Милан Тепић'' у Јакову, Национални механизам за превенцију тортуре отпочео је праксу посете касарнама у којима се извршава дисциплинска санкција забрана напуштања посебних просторија у војном објекту.

Будући да су посебне просторије за извршавање дисциплинске санкције места у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у овом случају припадници Војске, НПМ у своје редовне активности уводи и посете касарнама, у циљу јачања заштите, уколико је потребно, од тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака према тим лицима и заштите њиховог положаја. Такав мандат и надлежност НПМ црпи из домаћих и међународних прописа, који између осталог предвиђају да Заштитник грађана уз Народну скупштину и друге државне органе врши цивилну контролу војске.

Прва посета реализована је уз позитиван одговор Министарства одбране и успостављање потребне сарадње институције и државног органа. Чланови НПМ тима су током посете добили тражене информације, командант касарне и други припадници Војске Србије одговорили су на сва питања НПМ тима и омогућили им обилазак посебних просторија у којима се извршава дисциплинска санкција забране изласка из објекта, као и увид у евиденцију.

Посета касарни у Јакову прва је од 15 планираних посета касарнама са посебним просторијама за извршавање дисциплинске санкције, које ће НПМ реализовати до краја године и након тога сачинити збирни, свеобухватни извештај о положају лица којима је изречена дисциплинска санкција и условима затеченим у просторијама у којима се та санкција спроводи.