a

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је 14. јуна 2019. године ненајављену посету Полицијској управи Пожаревац и Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу - Забели. Тим НПМ се, поред представника Заштитника грађана, састојао и од представника Комитета правника за људска права и експерта - лекара специјалисте судске медицине.

У циљу превенције тортуре и/или другог облика злостављања, посебна пажња била је посвећена поступању полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима. Један део тима НПМ обишао је просторију за задржавање у Полицијској испостави, док је други део тима у Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забели обавио разговоре са притвореницима. Лекар специјалиста судске медицине извршио је увид у релевантну медицинску документацију са првог лекарског прегледа након пријема лица у Завод и начин документовања, евентуално, уочених повреда.  

Иако је посета била ненајављена, сарадња органа са тимом НПМ била је потпуна и конструктивна, на који начин је омогућено остваривање мандата НПМ у конкретном случају.