a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 8. јуна 2019. године, обавио ноћну, ненајављену посету Полицијској станици Нови Београд.

Циљ посете је био упознавање са начином на који полицијски службеници поступају према лицима лишеним слободе и њихово усмеравање на поступање у складу са важећим прописима и стандардима.

Професионална и кооперативна сарадња полицијских службеника омогућила је да чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре остваре свој мандат у потпуности током трајања посете.