a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 8. маја 2019. године обавио контролну посету Казнено - поправном заводу у Нишу у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети 2017. године и сагледавања актуленог стања у Заводу. Током посете, НПМ је обавио разговоре са представницима заводских служби и обишао смештајне просторије лица лишених слободе у другом павиљoну Завода. Такође, тим је обавио и ненадзиране разговоре са притвореним и лицима којима је одређено тужилачко задржавање до 48 сати по Законику о кривичном поступку, а налазе се на смештају у просторијама КПЗ Ниша. 

Сви службеници Завода остварили су пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да у потпуности оствари свој мандат.