a

Представник Националног механизма за превенцију торутре учествовао је на састанку радне групе за азил и миграције Европске мреже националних институција за људска права, који је 25. и 26. априла 2019. године одржан у Загребу.

Током првог дана учесници су имали обуку ''Праћење и размена информација о азилу и миграцијама у изазовном контексту''. Обука је организована кроз предавања, студије случаја и размену искустава, а у циљу повећања капацитета за праћење мигрантских питања, са фокусом на обавештавање јавности. Другог дана чланови радне групе су разменили информације о актуелним стварима у вези са мигрантима и азилантима на националном, регионалном и универзалном нивоу и договорили будуће активности, са посебним освртом на социјална и економска права миграната.