a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 24. априла 2019. године обавио надзор над поступком принудног удаљења држављана Народне Републике Кине. Они су једно време били смештени у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, а Републику Србију су напустили авионским летом са Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд.

Ово је био први надзор на принудним удаљењем који је НПМ обавио од почетка примене новог Закона о странцима, којим је уређена обавеза за НПМ да врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.