a

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је данас седиште ПУ Јагодина, ПС Ћуприја и КПЗ Ћуприја. Тим је, поред представника Заштитника грађана, бројао и представника Комитета правника за људска права и лекара специјалисте судске медицине.

Током посете једна део тима пратио је поступање по препорукама које су ПУ Јагодина упућене у претходном извештају, а посебна пажња, са становишта превенције тортуре и/или другог облика злостављања, била је посвећена поступању полицијских службеника према лицима која се задржавају у седишту ПУ Јагодина и ПС Ћуприја.

Истовремено, у циљу испитивања поступања полицијских службеника према грађанима који су били на задржавању, други део тима је у КПЗ Ђуприја обављао разговоре са задржаним лицем и притвореницима који су на спровођење те мере доведени након задржавања у полицијским станицама у саставу ПУ Јагодина, за које време је лекар специјалиста судске медицине прегледао релевантну медицинску документацију сачињену приликом пријема у тај завод. Посебна пажња посевћена је и адекватношћу обављања лекарских прегледа након пријема лица у тај завод и начину документовања евентуално уочених повреда.  

Иако је посета била ненајављена сарадња органа са тимовима НПМ била је добра и коопеартивна, што је омогућило НПМ-у да у потпуности оствари свој мандат у конкретном случају.