a

Према оцени Европског Парламента и Уједињених нација, особе са аутизмом су једна од најискљученијих друштвених група из живота заједнице, која се свакодневно сусреће са неприхватањем и предрасудама околине. Специфичне услуге подршке које су им потребне како би у пуној мери били укључени у заједницу и даље нису развијене. Како породице немају потребну систематску подршку у циљу задовољења потреба ових лица, насупрот тежњама Србије да обезбеди имплементацију вредности и принципа садржаних у Конвенцији о правима особа са инвалидитетом, повећава се број институционалног збрињавања и број лица са аутизмом на евиденцији за пријем на домски смештај.

Иако је познато да се на институционалном смештају у Србији налази око 90 особа са аутизмом, којe су збринутe у две специјализоване установе са смештај особа са овом врстом поремећаја, у Београду и Шапцу, тачан број особа са аутизмом у Србији није познат, јер још увек не постоји национални регистар лица оболелих од болести од већег јавно-здравственог значаја, у које се сврставају и особе са инвалидитетом.

Поводом обележавања Међународног дана свесности о аутизму, чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) су 1. априла посетили Стационар за децу и омладину са аутизмом у Земуну, ради сагледавања положаја особа са инвалидитетом на институционалном смештаjу и праћења поступања по препорукама из Извештаја из 2015. године. НПМ поводом овог важног датума позива установе социјалне заштите домског типа и друге надлежне институције, да упркос потреби да осигурају безбедно домско окружење у циљу заштите здравља и сигурности корисника, уложе и додатне напоре у циљу развијања активности усмерених ка развијању и очувању потенцијала корисника и стварању што природнијих услова за живот корисника у институцији.