a

Представници Институције за људска права и равноправност Турске Републике били су 6. и 7. марта 2019. године у студијској посети Институцији Заштитника грађана Републике Србије. Циљ ове посете био је успостављање и јачање узајамне сарадње у области превенције тортуре и заштита људских права лица лишених слободе. Током дводневне студијске посете, представници турске делегације Абдулмултајип Зарајсз - Abdulmuttalip ZARARSIZ координатор јединице Националног механизма за превенцију тортуре Турске и Ћидам Ћелик - Çiğdem ÇELİK експерткиња у овој јединици имали су прилику да се упознају са надлежностима и методологијом рада Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Србије, размене искуства у области превенције тортуре, и обаве заједничку посету затвореним институцијама у Србији у којима се налазе или се могу наћи лица лишена слободе.

 

Dom VozdovacПрвог дана студијске посете, након представљења мандата и методологија рада НПМ Србије, посета је настављена обиласком установе социјалне заштите домског типа - Дом за старе Вождовац. Циљ ове посете био је упознавање турске делегације са током НПМ посете у установама социјале заштите домског типа, лицима која се налазе на смештају у овој установи, условима у којима они бораве, као и остваривању и заштити њихових права, са циљем да се појача њихова заштита од тортуре.

 

 

 

OZ SmederevoДругог дана, студијска посета настављена је обиласком установе за извршење кривичних санкција - Окружног затвора у Смедереву, где су представници турске делегације имали прилику такође да се упознају са начином рада НПМ у затворима, као и са програмима који су затвореницима понуђени у смедеревском затвору. Делегација је, у пратњи НПМ Србије, обишла просторије за смештај и заједничке активности осуђеника и заводску економију, где се упознала са производним делатностима Завода.