a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је у четвртак, 28. фебруара 2019. године, обавио ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици. Главни циљ ове посете је био упознавање са стањем у пријемном одељењу, за које је НПМ приликом претходних посета утврдио да је пренасељен. У тиму НПМ су, поред представника Заштитника грађана, били и представници Покрајинског омбудсмана и Комитета правника за људска права.