a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 26. фебурара 2019. године, посетио установе у Крагујевцу у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Подељен у два тима, НПМ је посетио Клинички центар Крагујевац – Клинику за психијaтрију и Геронтолошки центар Крагујевац – објекат 3 намењен за збрињавање корисника са деменцијом.

Посете су имале за циљ праћење поступања према пацијентима и корисницима на смештају у овим установама, као и сагледавање услова у којима они бораве.