a

PC Obrenovac 0858 2Oдлуком Генералне скупштине Уједињених нација 18. децембар се од 2000. године обележава као Међународни дан миграната, као последица великог и растућег броја миграната у свету.

У Србији тренутно борави око 4.500 миграната и тражиоца азила, од којих је већина смештена у званичним смештајним капацитетима, али и даље има оних, углавном самаца, који својевољно и бораве ван прихватних центара и центара за азил.

У циљу праћења положаја миграната и тражиоца азила који се налазе на територији Републике Србије од почетка године НПМ је обавио 22 посете прихватним центрима за мигранте, центрима за азил и граничним прелазима и том приликом упутио је 25 препорука за побољшање поступања надлежних органа. Препоруке су се углавном односе на успостављање и вођење посебних евиденција о ванредним догађајима, евиденцију поделе неопходних ствари лицима (средстава за одржавање хигијене, гардеробе, обуће и других) на начин да се из ње може утврдити врста и количина додељених ствари, као и препоруке ради побољшања исхране миграната и тражиоца азила.

Поводом обележавања Међународног дана миграната Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је посетио Прихватни центар у Обреновцу.