a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 5. и 6. децембра 2018. године посетио Казнено-поправни завод и Полицијску управу у Сомбору. Посета Казнено-поправном заводу је имала за циљ упознавање са свим аспектима функционисања Завода и поступањем према лицима лишеним слободе. Tоком дводневне посете тим је обишао оба објекта Завода - зграду у центру града у којој су пријемно, полуотворено и затворено одељење и зграду отвореног одељења која се налази ван насеља, разговарао са управом и представницима заводских служби и обавио разговоре са великим бројем осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица.

У просторијама Полицијске управе нису затечене особе којима је одређено полицијско задржавање, а током посете су прибављене информације о поступању Полицијске управе по раније упућеним препорукама НПМ.

Поред представника Заштитника грађана, у саставу тима за посету Заводу су били и представници Покрајинског омбудсмана, као и лекар специјалиста судске медицине.