a

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети ОЗ Нови Пазар из 2017. године, обавио посету Заводу 21. августа 2018. године. Током ове посете утврђено је да је Завод поступио по већини препорука из Извештаја из претходне године, а такође у циљу даљег унапређења поступања према лицима лишеним слободе НПМ је упутио и две нове препоруке.

Поступајући по овим препорукама, Завод је доставио изјашњење НПМ у коме је наведено да ће убудуће сву документацију о евиденцији повреда ново примљених лица лишених слободе и њихове наводе о повредама достављати надлежном јавном тужилашту. Такође, Завод је означио сандуче за подношење захтева за поверљиве разговоре са управником, како би осуђени могли да му се обрате и на овој начин.