a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 08. новембра 2018. године посетио је Дом за лица ометена у менталном развоју у Тутину у циљу праћења поступања према корисницима, као и условима у којима они бораве. Поред представница Заштитника грађана, у тиму за посету је била и представница удржења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-С и експерткиња медицинске струке. Службеници Дома остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ и омогућили му да несметано оствари свој мандат.