a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 24. октобра 2018. године је посетио Геронтолошки центар Београд - Дом Бежанијска коса, ради праћења поступања према корисницима ове установе, као и условима у којима бораве. Поред представника Заштитника грађана, у тиму за посету је била и представница удржења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI. Руководство посећене установе успоставило је пуну сарадњу са НПМ.