a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 18. октобра 2018. године обавио посету Станици граничне полиције Београд на Аеродрому ''Никола Тесла'',  у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене у ранијим извештајима и сагледавања актуленог стања у области миграција. Након уводног разговора са полицијским службeницима, НПМ је обишао и просторију у транзитној зони Аеродрома за смештај странаца којима је одбијен улазак у Републику Србију, као и просторију за задржавање лица по основу Законика о кривичном поступку и Закону о прекршајима. Приликом обиласка просторија за смештај странаца, НПМ је обавио разговор са затеченим страним држављанима.