a

Тим Националног мехнизма за превенцију тортуре је 21. и 22. августа 2018. године посетио Окружни затвор и Полицијску управу у Новом Пазару и Центре за азил у Тутину и Сјеници.

Циљ ових посета је био праћење поступања надлежних органа по раније упућеним препорукама НПМ, као и сагледавање актуелних услова у посећеним установама и поступања према лицима лишеним слободе и мигрантима.

Службеници посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.