a

У складу са препоруком НПМ, Геронтолошки центар у Крушевцу је омогућио праћење телевизијског програма за кориснике који услед непокретности не могу да учествују у свакодневним садржајима који су у понуди. Даље, НПМ је обавештен да се више не примењује фиксација корисника, с обзиром да у Центру психијатар није стално запослен већ повремено долази на основу Уговора о допунском раду.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Крушевцу 8. и 9. фебруара 2018. године, након чега је Центру достављен Извештај о посети са препорукама за унапређење.