a

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је, поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, у просторији за задржавање у седишту Полицијске управе у Ужицу постављен интерфон за позивање дежурних полицијских службеника и истакнуто обавештење да је просторија под видео надзором, као и да је обезбеђена приватност задржаних лица приликом коришћења тоалета.

Национални механизам за превенцију тортуре је посетио Полицијску управу у Ужицу 19. априла 2018. године, након чега је, у Извештају о посети, упутио препоруку за унапређење услова у просторији у коју се смештају задржани грађани.