a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 31. маја и 1. јуна 2018. године обавио редовне посете прихватним центрима у Суботици, Сомбору и Кикинди, ради праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве у овим центрима. Истовремено, посећени су и гранични прелази Хоргош и Келебија, где се НПМ упознао са тренутним могућностима за наставак пута миграната.

У саставу тима НПМ, поред представника Заштитника грађана, били су и представници Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и удружења Београдски центар за људска права.

Службеници Комесаријата за избеглице и миграције из свих посећених центара, као и полицијски службеници који раде на граничним прелазима, су успоставили пуну сарадњу са НПМ.