a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 25. маја 2018. године обавио посету Установи за децу и младе "Сремчица". У циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских, понижавајућих казни и поступака, тим НПМ је током посете пратио поступање према корисницима, смештајне услове у којима бораве, остваривање здравствене заштите, а посебна пажња посвећена је примени мера ограничења кретања према корисницима у Установи.