a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 17. и 18. маја 2018. године посетио Регионални центар граничне полиције (РЦГП) према Бугарској  и прихватне центре за мигранте у Димитровграду, Пироту и Дивљани. Циљ ових посета био је праћење поступања надлежних органа по раније упућеним НПМ препорукама и сагледавање актуелне ситуације у посећеним институцијама у вези положаја миграната и условима у којима бораве.

Током посете, службеници свих посећених институција остварили су сарадњу са НПМ.