a

Тим НПМ је 03. априла обавио посету КПЗ Шабац, ради праћења поступaња по раније упућеним препорукама, као и Служби за психијатрију Опште болнице у Шапцу.