a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у периоду од 7. до 9. фебруара 2018. године посетио Окружни затвор, Полицијску управу, Службу за психијатрију Опште болнице и Геронтолошки центар у Крушевцу.

Током посета овим установама праћено је поступање државних органа према грађанима и услова у којима бораве, а руководства посећених установа су успоставила пуну сарадњу са НПМ.