a

Национални механизам за превенцију тортуре састао се са проф. Нилсом Мелцером, Специјалним известиоцем Уједињених нација за тортуру и друге сурове, нечовечне или понижавајуће поступке или казне у оквиру посете Специјалног известиоца Републици Србији, која је обављена у периоду од 13. до 24. новембра 2017. године. Теме састанка биле су достигнућа државе у превенцији мучења, актуелна ситуација у местима где се налазе лица лишена слободе и поступање према њима. Проф. Мелцеру су представљене и најзначајније активности НПМ у протеклом периоду.

Представници НПМ су учествовали и на завршном састанку, који је одржан по окончању посете Специјалног известиоца Србији, на којем је проф. Мелцер обавестио представнике државних органа о прелиминарним резултатима његове посете и процесом сачињавања извештаја.