a

Национални механизам за превенцију тортуре је обавио ненајављене посете центрима за прихват и збрињавање миграната који се налазе на северу земље. Током два дана, 21. и 22. новембра 2017. године, посећени су прихватни центри у Кикинди, Суботици и Сомбору. Истовремено, тим је обишао и граничне прелазе према Мађарској Хоргош и Келебија, у чијим су се непосредној близини, уз само граничну линију, налазили неформални кампови у којима су мигранти чекали пријем код мађарских власти.

Тиму НПМ су службеници свих посећених установа пружили тражене информације, омогућили приступ свим просторијама, увид у тражену документацију и ненадзиране разговоре са мигрантима по избору чланова тима.