a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 20. и 23. октобра 2017. године посетио Окружни затвор у Новом Саду, Дом Ветерник и Прихватне центре за мигранте Адашавци и Принциповац. Ове посете су обављене у оквиру ''Дана омбудсмана'', који су се одржали у Новом Саду и Шиду.