a

Поступајући по препорукама Националног механизмa за превенцију тортуре (НПМ), Завод за васпитање деце и омладине у Нишу - Центар за смештај малолетних миграната без пратње, почео је са обавезним лекарским прегледима малолетних страних лица без пратње приликом пријема у Завод. Лекарске прегледе при пријему, Завод је предвидео „Правилником о пријему и отпусту малолетних странаца без пратње родитеља или старатеља“. У складу са препоруком НПМ да се малолетним страним лицима без пратње обезбеди смештај у Заводу и након изражене намере да желе азил у Републици Србији, а у циљу њиховог најбољег интересе и обезбеђивање најадекватнијих животних услова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у одговору је навело да се лицима која изразе намеру да желе азил у Републици Србији смештај обезбеђује у неком од центара за азил.

НПМ је 03. априла 2017. године посетио Центар за смештај малолетних миграната без пратње у саставу Завода за васпитање деце и омладине Ниш у циљу праћења поступања надлежних органа према малолетним страним лицима без пратње, о чему је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.