a

У Извештају о посети Станици граничне полиције Београд на Аеродрому ''Никола Тесла'', која је обављена 3. октобра 2017. године, Национални механизам за превенцију тортуре је констатовао да надлежни органи нису поступили по препорукама које је НПМ упутио након посета из 2016. године.

Као главни недостаци издвајају се неодговарајућа просторија за смештај странаца којима је на Аеродрому одбијен улазак у земљу, на шта НПМ указује још од прве посете овој просторији 2015. године, као и непружање релевантних информација и отежана комуникација са овим странцима.

Извештај о посети је достављен Станици граничне полиције, Министарству унутрашњих послова и Аеродрому ''Никола Тесла''.