a

У оквиру ''Дана омбудсмана'', који су 16. и 17. октобра одржани у Бујановцу и Нишу, Национални механизам за превенцију тортуре је посетио Прихватни центар за мигранте у Бујановцу, Полицијску управу и Казнено-поправни завод у Нишу и Специјалну болницу за психијатријске болести Горња Топоница.

Службеници свих посећених установа су остварили сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.