a

Представник Националног механизма за превенцију тортуре говорио је о начину на који НПМ у свом раду користи Стандардна минимална правила УН о поступању према затвореницима (Нелсон Мандела правила) учесницима састанка ’’Тортура и Нелсон Мандела правила’’, који су организовали Канцеларија за демократске институције и људска права (ОДИХР) и организација ПРИ (Penal reform international).

Састанак је одржан у оквиру ХДИМ (Human Dimension Implementation Meeting), за који се сматра да је највећа европска годишња конференција о људским правима, коју организује Европска организација за безбедност и сарадњу (ОЕБС). Ове године, конференција је одржана у Варшави од 11. до 22. септембра и на њој су учествовали представници држава чланица, као и бројни међународни експерти, представници невладиних организација и активисти за људска права.

Поред активности НПМ, на овом састанку је проф. Микола Гнатовски, председник Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) представио примену Нелсон Мандела правила од стране Комитета и однос правила и стандарда које је овај Комитет успоставио. Такође, ПРИ и ОДИХР су презентовали водиче и друге инструменте за подршку државама и затворским установама у примени Мандела правила.